Korrupsjon?

Korrupsjon?

Gjennom mange år har LO brukt medlemmenes penger på å støtte Arbeiderpartiet økonomisk. I dag kom nyheten om at LO ser ut til å øke denne støtten ytterligere og når vi vet at de ved forrige Stortingsvalgkamp bidro med hele 18 millioner kroner forstår vi at dette er enorme summer. Det at innbyggere, bedrifter og organisasjoner støtter politiske partier er i utgangspunktet helt greit så lenge det ikke ugtvikler seg til korrupsjon. Samtidig må det være lov å spørre seg om det er moralsk riktig at LO som har medlemmer som stemmer på alle politiske partier skal gå inn og støtte enkeltpartier økonomisk. Jeg tror og vet at flere LO medlemmer som stemmer på FrP, H, KrF og Venstre er meget skuffet over at deres medlemskontigent skal gå til et parti de er rykende uenig i.

Den virkelige utfordringen når det gjelder pengestøtten fra LO til AP er at den ligger farlig nærme korrupsjon. Den vanlige definisjonen på korrupsjon er:

«Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma.»

Legg spesielt merke til slutten av definisjonen:

«….urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma»

Spørsmålet blir da om LOs ledelse på en urettmessig måte tilstreber at LO skal få en fordel og derfor betaler AP titalls millioner. Min mening er at når LO krever gjenytelser og AP gir de disse gjenytelsene beveger man seg farlig nærme korrupsjon. Her er noen av gjenytelsene AP gir til LO:

  • Hele tre plasseri partiets viktigste organ, sentralstyret
  • Egne lukkede møter mellom AP og LO
  • Forpliktende avtale som nekter APs demokratiske organer å stemme fritt (forbudet mot konkurranseutsetting med Fagforbundet)
  • Ved trusler om å trekke tilbake den økonomiske støtten tvinger de AP til å snu i politiske saker

Dette er kun noen eksempler og jeg er ingen jurist som bombastisk skal si at dette er juridisk korrupsjon, men det er i beste fall i grenseland. Hvis dette hadde skjedd i et afrikansk land at en mektig arbeidstakerorganisasjon ga medlemmenes penger til et politisk parti i bytte mot fordeler er jeg ikke i tvil om hva norske politikere hadde sagt om saken.

 

Goto Top