Konkurranse virker

Konkurranse virker

Fremskrittspartiet har mange ganger blitt latterliggjort når vi har ønsket konkurranse og dermed valgfrihet innen eldreomsorg, sykehus, skole, barnehage osv. Argumentene imot konkurranse er at det store skremmende markedet ikke kan gi oss gode velferdstjenester da målet deres er profitt. Ja, selvfølgelig ønsker alle private bedrifter å tjene penger på lik linje med en sykepleier, lege, lærer osv. Fordelen med konkurranse og valgfrihet er at vi tvinger tjenestetilbyderne å lage tjenester/varer som vi liker, ellers velger vi konkurrenten. For at en bedriftseier skal tjene penger så må man ha inntekter, inntekter kommer fra forbrukere og er ikke forbrukerne fornøyde så tjener ikke eierne penger. Enkelt, men genialt system som har vist at det virker.

For ikke så mange år siden hadde staten monopol på teletjenester. Resultatet var at vi måtte søke staten om å få lov til å få telefon, tiden fra en søknad ble sendt inn til den var ferdigbehandlet tok like lang tid som NAV i dag bruker på flere saker. Hvis du var så heldig at politikerne og byråkratene mente du fortjente å få en telefon så måtte du så vente i ytterligere flere måneder, for staten hadde også monopol på å innstalere telefonen i hjemmet ditt. Når du til slutt fikk telefonen i huset var den meget dyr å bruke og servicen televerket ga til kundene var mildt sagt dårlig. Men du kunne ikke bytte leverandør siden staten hadde telemonopol. Fremskrittspartiet foreslo så at det skulle bli fri konkurranse innen telefoni og ble selvfølgelig latterligjort. Men til slutt fikk vi flertall for å innføre fri konkurranse og vi kjenner alle til resultatet.

VGNett melder i dag at konkurransen innen teletjenester har gitt oss forbrukere betydelig rimeligere og bedre produkter. Hvorfor kan vi ikke innføre fri konkurranse og valgfrihet på andre områder også? De områdene vi i dag har utfordringer i samfunnet er faktisk de områdene der staten i praksis har monopol på tjenestene som innen skole, helse og eldreomsorg. Det er derfor på tide å innføre fri konkurranse der også.

Goto Top