Kjønnskvotering – liv og lære

Kjønnskvotering – liv og lære

I disse dager konstitueres alle landets kommune/bystyrer og fylkesting etter høstens valg. Det skal nå velges nye utvalg, råd og nemder og dermed hvem som skal sitte i de respektive utvalgene utvalgsledere, Ordførere og varaordførere. De fleste steder er man ferdig med forhandlingene og det er avklart hvem som er i en flertallskonstelasjon og hvem som endte i opposisjon etter at velgerne har avsagt sin dom.

I utgangspunktet skulle det være enkelt å velge hvem som skal sitte i utvalgene da det er klart hvor mange plasser AP, FrP, H, SV osv får i hvert utvalg. Hvis f.eks. AP har fått to plasser i skoleutvalget burde det vært sånn at AP selv valgte hvilke to personer de mener er best egnet til å representere partiet i det aktuelle utvalget. Så enkelt er det dessverre ikke da de andre partiene har innført kvoteringsregler som krever at begge kjønn skal være representert med minst 40% i alle utvalg. Jeg er en sterk tilhenger av full likestilling mellom begge kjønn og jeg mener vi aldri vil oppnå full likestilling før vi ser på alle mennesker som enkeltindivider med egne styrker og svakheter som ikke er kjønnsbasert. Selv føler jeg at jeg f.eks. har langt mer til felles med Siv Jensen enn det jeg har med Torstein Dahle i partiet Rødt.

Jeg nekter å godta myten om at kvinner er bedre til å håndtere de såkalt myke politikkområdene som helse, sosial, barnehage etc. og at menn automatisk er bedre til å håndtere tekniske saker, byggetilltalser etc. Det er selvfølgelig de personlige kvalifikasjoner som burde være avgjørende, men pga. kvoteringsloven får ikke partiene lov til å velge utelukkende etter kompetanse og tillit.

Når denne håpløse og likestillingsfiendtlige kvoteringsloven er der må man selvfølgelig følge loven frem til FrP forhåpentligvis får den fjernet i 2013. Det som overasker meg er at lokalpolitikere fra partiene som innførte og forsvarer loven nå klager på lovens deres eget parti har innført og ikke minst at de gjør det de kan for å omgå loven og dens intensjoner. Senest i går ble jeg kontaktet av noen lokalpolitikere fra AP og SV i en kommune i Østfold som ba meg om råd om hvordan de kunne omgå kvoteringsloven. Argumentasjonen deres var at de hadde to meget dyktige personer de ønsket å få inn i et helse og sosialutvalg og utfordringen var at begge to var menn og det hadde de ikke lov til pga. kvoteringsloven som krever at en av de to måtte være en kvinne. Dette illustrerte tydelig for meg at det er forskjell mellom liv og lære og at noen liker å skryte av kvoteringsloven i media og prøver dermed å gi inntrykk av at de jobber for økt likestilling, men på kammerset ønsker de å omgå loven da de ser at den er meget uheldig.

 

For 4 år siden husker jeg godt en kommune der innbyggerne hadde valgt inn syv FrP,ere i kommunestyret. Av de syv som ble valgt inn var hele seks kvinner noe som skapte problemer for oss når vi skulle velge hvem vi ønsket å ha i formannskap og utvalg. Enden på visa ble at FrP måtte gi fra seg noen plasser i både formannskap og utvalg til andre partier som hadde fått valgt inn flere menn. Det betyr at demokratiet og velgernes dom blir satt til side, kun for at kvoteringsloven skal følges.

La oss slutte å tro at kvinner er svake og trenger hjelp til å komme seg. Det finnes dyktige og mindre dyktige kvinnelige politikere,  på lik linje med dyktige og mindre dyktige mannlige politikere. La oss velge politikere ut fra kompetanse og tillit, ikke etter kjønn.

Goto Top