Jernbane gjennom Moss

Jernbane gjennom Moss

I Bystyret for noen dager siden hadde vi en stor debatt om jernbane gjennom Moss. AP og Høyre la stort press på Fremskrittspartiet for å få oss til å endre vårt syn på hvilke jernbanetrase vi mener er den beste. De andre partiene ønsker en jernbanetrase som baserer seg på et forslag fra 1993 som i stor grad ble laget for å hjelpe en enkelt bedrift. Moss Fremskrittsparti har hele tiden vært skeptisk til dette trasevalget da vi mener det ikke er det beste trasevalget for innbyggerne. Vårt syn har vi hatt stor støtte for langt inn i flere andre partier, men dessverre har flere av våre støttespillere nå valgt å bøye av for presset og velger heller å støtte den såkalte 2B løsningen. La en ting være helt klar, Moss FrP er klare på at vi må få på plass et nytt dobbeltspor gjennom Moss og Østfold og vi har støtte fra vår stortingsgruppe i dette kravet. Det vi er uenig i er trasevalget som vi mener ikke vil gi innbyggerne og næringslivet i Moss nevneverdig bedre tilbud. Når vi først skal bygge en ny jernbanetrase må det være en fremtidsrettet løsning som sikrer innbyggerne og næringslivet den mest hensiktsmessige løsningen de neste 100 årene. Vi vil ikke svikte våre valgløfter kun for å oppnå en enighet i det politiske miljøet i Moss. FrP har støtte fra fagekspertene i jernbaneverket som flere ganger har gitt utrykk for at 2B løsningen til de andre partiene ikke er den mest hensiktsmessige løsningen og mye kan tyde på at det er grunnen til at det ikke har blitt bygget en millimeter med jernbane siden 2B alternativet kom opp. Dessverre har det gått politisk prestisje i denne saken hos AP og Høyre, noe som hindrer innbyggerne i Moss å få et sårt tiltrengt dobbeltspor.

Løsningen de andre partiene ønsker vil etter beregninger ikke gi innbyggerne nevneverdig raskere jernbane enn i dag og vil samtidig blokkere for fremtidig utvidelse av jernbanen. Når vi har alternative jernbanetraseer som vil gi innbyggerne og næringslivet i Moss betydelig kortere reisetid inn mot Oslo og samtidig som åpner opp for videre utvidelse er det underlig at vi ikke velger dette alternativet. De andre partiene har også nektet en utredning av hvilke alternativ som er det mest hensiktsmessige alternativet i 2011 og 100 år frem i tid. De velger heller å jobbe med et alternativ som ble tegnet i 1993 for å tilfredsstille en enkelt bedrift. Det er ikke tilfeldig at fagekspertene har frarådet dette alternativet i likhet med Fremskrittspartiet.

Jeg tror at det siste fremstøtet til de andre partiene der de prøver å gi FrP skylden for at det ikke er bygget en mm med jernbane i Moss er et forsøk på å skjule sin egen manglende gjennomslagskraft opp mot statlige myndigheter. AP sitter i posisjon og har Ordføreren i Moss og Østfold samtidig som de sitter i flertall i Stortinget og Regjering. Det at de ikke har fått til noe på jernbane i Østfold skyldes deres egen manglende innflytelse og påvirkningskraft og ikke minst at de jobber for en løsning som ikke vi bedre situasjonen noe for innbyggerne i Moss. Fremskrittspartiet har fremmet forslag på Stortinget om å få bygget dobbeltsporet gjennom Moss og Østfold da vi mener det haster å få det på plass, men da med det trasevalget som vil gi innbyggerne og næringslivet et mest mulig hensiktsmessig tilbud og ikke et trasevalg tegnet av politikerne for å tilfredsstille en enkelt bedrift til tross for advarsler fra fagekspertene.

Goto Top