Jeg blir Varaordfører

Jeg blir Varaordfører

Valget ga borgerlig side i Moss et betydelig flertall og FrP og H har rent flertall alene. I Moss har vi hatt et godt samarbeid mellom alle de borgerlige partiene, FrP, H, V og KrF og det var derfor naturlig at vi alle deltok i forhandlingene. Det har vært tøffe forhandlinger om både politikk og posisjoner, men vi har nå kommet i mål og jeg er meget fornøyd med resultatet.

Ny Ordfører i Moss blir Tage Pettersen fra Høyre og undertegnende blir varaordfører, dette er i tråd med det Moss FrP har forfektet i alle år, det største partiet i en koalisjon skal ha Ordføreren og det nest største varaordføreren. Jeg er glad for at forhandlingene ga oss dette resultatet som er i tråd med velgernes ønsker. De siste 12 årene har Moss FrP jobbet for å få innført parlamentarisme i Moss sånn at vi får ansvarliggjort politikerne som sitter med ansvaret, vi sikrer at Bystyrets vedtak blir gjennomført i tråd med intensjonen og innbyggerne vil merke raskere saksbehandling. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått gjennomslag for dette og vi vil innføre det innen 1. august 2012. Det parlamentariske grunnlaget for byrådet vil være FrP, H, V og KrF, og selve byrådet vil bestå av et byråd fra henholdsvis FrP, V og H der Høyre får lederen.

Ved valget gikk jeg og FrP til valg på tre hovedsaker:

  • Redusere eiendomsskatten hvert eneste år
  • Blir det aktuelt med en bompengering rundt Moss skal dette ut på en folkeavstemning
  • Styrke eldreomsorgen gjennom å innføre valgfrihet innen hjemmehjelpstjenestene og skaffe flere sykehjemsplasser
Alle disse tre hovedsakene har vi nå fått med i den borgerlige avtalen og dermed vil velgerne i Moss merke at FrP holder sine valgløfter og at det blir en ny styring av Moss. Vi vil selvfølgelig ikke få gjennomført hele FrPs program da vi må samarbeide med H, KrF og V. Det er da viktig å prioritere de sakene vi mener er viktigst og det at Moss FrP har fått gjennomslag for de tre hovedsakene vi gikk til valg på er veldig gledelig. Resten av den politiske plattformen inneholder velkjent borgerlig politikk som sunn økonomistyring, fokus på innholdet i skolen, ja til bruk av ideelle og private aktører og et samfunn der individene står over systemene.
Goto Top