Ja til tett samarbeid med USA

Ja til tett samarbeid med USA

SVs nye leder Audun Lysbakken går nå ut og krever at Norge må løse på båndene våre til USA. Det er ikke noe nytt at SV er imot Nato og at de flere ganger har prestert å vedta at USA er den største trusselen for verdensfreden. Partier har ment at USA utgjør en større fare enn Islamistiske ekstremister, Iran, Nord Korea osv. Det som gjør det siste utsagnet til Audun Lysbakken ekstra alvorlig er at han nå er partileder for et Regjeringsparti i Norge og dette er signaler som fanges opp av USA.

De fleste av oss ser heldigvis viktigheten av at vi har USA som er nær alliert og at Norges sikkerhet er avhengig av USA og resten av Nato. Lille Norge har fint lite å stille opp med hvis en større militærmakt skulle angrepet oss, noe også 2. verdenskrig tydelig viste. Det er da et paradoks at Lysbakken vil erstatte norges tette forhold til USA med et enda tettere sammarbeid med lille Sverige. Jeg er selvfølgelig opptatt av at vi bør ha et tett samarbeid med våre nordiske naboer, men de kan ikke by på den samme beskyttelsen som USA kan. Selv om det er lenge siden er det verdt å minne Lysbakken og SV på historien fra 2. verdenskrig. For å si det forsiktig, det var begrenset med hjelp Svenskene ga oss da. Hadde det ikke vært for USA da hadde vi tapt krigen og det at USA holdt sin beskyttende hånd over Norge under den kalde krigen bidro også sterkt til at vi ikke opplevde aggresjon fra Sovjet.

 

Goto Top