Ja til færre kommuner

Ja til færre kommuner

I kveld har jeg holdt et foredrag om kommunestruktur for Siviløkonomene i Østfold som nylig byttet navn til Econa. I tillegg til meg holdt også regiondirektør i NHO Espen Evensen, Tage Pettersen(H), Ordfører Paul Erik Krogsvold(AP), Ordfører Kjell Løkke(AP) og Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen(AP) foredrag om samme tema. Jeg sitter igjen med et positivt inntrykk av møtet, debatten og flere av foredragene. Det virket som om alle var enig i at vi trenger langt færre kommuner enn i dag. Stortingsrepresentant Sivertsen(AP) var dessverre veldig uklar på hvordan dette skulle gjøres. Han snakket om viktigheten av at sammenslåingen skulle være frivillig blandt kommunene, men at Stortinget måtte ta grep.

Regiondirektør i NHO Espen Evensen var også meget klar og tydelig i sitt ønske om større kommuner og han tok opp behovet for økt kompetanse i kommunene. Espen Evensen er relativt nytilsatt som regiondirektør, men han har gjort seg meget positivt bemerket på den korte tiden. Selv så har jeg hørt meget lite fra NHO gjennom mitt politiske liv og jeg synes de er altfor fraværende i den offentlige debatten. Espen Evensen derimot har vært aktiv opp mot politikerne og samfunnet. Han har deltatt i den offentlige debatten på en meget klar og tydelig måte. Dette virker lovende og bra, for næringslivets rammevilkår og betydning for samfunnet er alt for lite fremme i debatten dessverre.

Ordføreren i Moss og Råde var overaskende klare på at de så fordeler med en kommunesammenslåing på lik linje med Tage Pettersen(H) og undertegnende. Tage Pettersen(H) lanserte også et forslag om at en fremtidig storkommune i mosseregionen bør ligge i Akershus og ikke i Østfold. Selv er jeg uenig i en sånn tanke da jeg mener fokuset bør være på å legge ned fylkeskommunen raskest mulig da den er et fordyrende og unødvendig forvaltningsorgan i lille Norge. Oppgavene fylkeskommunen i dag bedriver bør flyttes til kommune, stat og private, pluss at en god del av oppgavene burde politikerne holde fingrene sine langt unna.

Foilene jeg brukte finner du her. I foilene ser du også mitt forslag til et nytt kommunekart for mosseregionen.

Min drøm er en storkommune i mosseregionen som består av:

  • Moss
  • Rygge
  • Råde
  • Våler
  • Son(Vestby)
  • Ringvoll(Hobøl)

Det ville vært en mer robust kommune som kunne drevet langt mer effektivt enn i dag. Vi må også huske at det fra Moss sentrum tar drøye 10 minutter å kjøre til rådhuset i Våler, Rygge, Råde og Vestby. Den nye storkommunen ville fått 65-70 000 innbyggere og hatt et areal på ca 500 kvadratkm. Til sammenligning er Halden kommune i dag på underkant av 600 kvadratkm, så i størrelse ville ikke den nye storkommunen hatt særlig store avstander.

Goto Top