Innførte enorm e-skatt, klager selv

Innførte enorm e-skatt, klager selv

Innførte enorm e-skatt, klager selv

Tidligere Ordfører i Fredrikstad og nåværende fylkesordfører Ole Haabeth (AP) innførte en av landets høyeste eiendomsskatter i Fredrikstad. Dette skapte mye støy og rammet spesielt de med svak og normal økonomi hardt. Dette tok ikke AP og Haabeth hensyn til og skatten ble innført. Dette medførte at AP tapte valget i Fredrikstad i 2007 og FrP tok over og fikk halvert e-skatten før AP nå igjen har tatt tilbake makten og økt den betydelig igjen.

Det er da et paradoks at Ole Haabeth nå er i harnisk og klager over at han selv har fått en høy e-skatteregning på sin hytte på Hvaler. AP og Høyre innførte som kjent e-skatt der nylig mot FrPs stemmer. Når Ole Haabeth nå klager på det han mener er en for høy e-skatt får han følgende spørsmål fra journalisten:

– Tror du ikke at e-skatten er mye mer tyngende for en pensjonist i Fredrikstad – enn for deg som høyt lønnet politiker med hytte på Hvaler?

Han presterer da å svare på en ekstremt arrogant måte som viser at han ikke har forståelse for hvordan e-skatten rammer folk med svak økonomi hardest ved å svare:

– Det synes jeg er helt irrelevant

Dette viser at det tydeligvis er forskjell på liv og lære hos Haabeth og AP. Han har påført minstepensjonister i Fredrikstad en meget høy eiendomsskatt som mange har problemer med å betale, da bør ikke han klage på at han selv må betale eiendomsskatt på sin hytte på Hvaler. Hvis han er imot eiendomsskatten burde han og hans partifeller heller støttet Fremsrkittspartiet når vi stemte imot den og hvert år fremmer forslag om å redusere den.

Goto Top