Innbyggernes penger

Innbyggernes penger

Fremleggelsen av statsbudsjettet er litt som juleaften for mange. Politikerne liker å leke julenisse og deler gladlig ut penger til mange gode og mindre gode formål. Desto mer penger politikerne bruker, jo mer positiv blir mottakelsen av statsbudsjettet ute i befolkningen. For politikerne har ingen penger å fordele, de bruker innbyggernes penger. Penger som innbyggerne har arbeidet og slitt for og som politikerne har valgt å kreve inn i forskjellige skatter og avgifter. Når noen skal forvalte andre sine penger så tror jeg det er lett å bli litt mer lettsindig i pengebruken enn om det var dine egne penger du brukte.

Mitt hovedønske til dette statsbudsjettet er derfor at folk flest skal få beholde betydelig mer av hva de selv har tjent gjennom at skatter og avgifter reduseres betydelig. Jeg tror ikke politikerne er løsningen på alle problemer, tvert imot, politikere skaper også mange problemer. Jeg har mange eksempler på politikerne(les: Regjeringen) som har skapt usikkerhet rundt rammebetingelsene, bla. i den mye omtalte biodieselsaken. Men hovedkritikken min av regjeringen er at de gjør innbyggerne til klienter og avhengige av statlige overføringer pga det meget høye skatte og avgiftsnivået. Jeg anbefaler derfor dere alle å se talen Tor Mikkel Wara holdt på Fremskrittspartiets landsmøte i 1988, den begynner å bli gammel, men innholdet er fortsatt meget aktuelt og godt. Spol gjerne frem til 6:00 for å høre han forklare utfordringen med høye skatter og avgifter.

Goto Top