Imam vil nekte innbyggerne sannheten

Imam vil nekte innbyggerne sannheten

For noen dager siden gikk som kjent PST og justisministeren ut og informerte befolkningen om at Norge stod ovenfor en alvorlig trussel om en mulig terroraksjon i Norge. De har valgt en åpenhetslinje der de deler mye(men sannsynligvis ikke alt) informasjon med innbyggere. De informerte bla. at vi her stod ovenfor en «ekstrem islamistisk gruppe» med bakgrunn fra Syria og har iverksatt diverse tiltak som forhåpentligvis kan avverge en terroraksjon. Dette likte ikke sjefsimam for Det Islamske fellesskap i Bosnia og Hercegovina og tidligere leder i Islamsk råd, Senaid Kobilica. Begrunnelsen hans er at dette stigmatiserer muslimer i Norge og han mener da at innbyggerne ikke har krav på å vite hva som er den største trusselen Norge står ovenfor.

PST, Politiet og regjeringen har vært klare på at vi her snakker om en ekstrem islamistisk gruppe, jeg kan ikke forstå hvordan dette skal være stigmatiserende ovenfor muslimer i Norge. For det er jo selvfølgelig ikke sånn at alle norske muslimer er ekstreme islamister, heller tvert imot. Man kan ikke skjule sannheten kun fordi noen ikke liker den, men PST har gjentatte ganger over mange år advart mot at radikale islamister er den største sikkerhetsrisikoen Norge står ovenfor. Dette har innbyggerne og offentligheten krav på å vite sånn at man kan iverkseette tiltak for å forhindre rekrutering og redusere risikoen for radikale islamister i Norge. Det at nåværende partileder i Arbeiderpartiet for noen år siden mente at FrP og PST sin advarsel om ekstreme islamister kun var skremselspropaganda viser bare hvor naive mange dessverre har vært og fortsatt er.

Skjemdump fra vg.no

Skjemdump fra vg.no

 

Etter den forferdelige terroraksjonen 22 juli 2011 så valgte samfunnet å kjøre frem mest mulig åpenhet om hva ABB trodde på og hva som hadde radikalisert han så ekstremt at han begikk de mest skrekkelige handlinger. Denne åpenheten og bevistgjøringen har forhåpentligvis bidratt til at sjansen for lignende terroraksjoner i Norge er redusert og den samme åpenheten må vi selvfølgelig ha i dette tilfellet også. Den store majoriteten av muslimer er fredelige mennesker, men betyr ikke at vi må lukke øynene for hva mindretallet som er ekstremistiske islamister faktisk kan utføre som f.eks. 11 september, London osv osv.

Goto Top