Hvorfor jeg meldte meg inn i MIFF

Hvorfor jeg meldte meg inn i MIFF

Hvorfor jeg meldte meg inn i MIFF

Det at Norge har en konform rikspresse som i stor grad jakter i flokk og har et mål om å opptre politisk korrekte er kjent. Dette har til tider ført til at det er mange stemmer som ikke slipper frem i det norske ordskiftet, noe som er uheldig for demokratiet ved at mange menneskers synspunkter ikke kommer frem i lyset. For noen dager siden valgte jeg å melde meg inn i organisasjonen «Med Israel for Fred»(MIFF) da jeg synes de er en viktig stemme i den politiske debatten for å få frem Israelske stemmer og synspunkter på en uhyre komplisert konflikt.

Jeg har i mange år vært klar på at midtøstens eneste demokrati og rettstat, Israel, må ha rett til å forsvare seg. Israel er en minimal stat i areal og er faktisk ikke større enn Hedmark fylke. Størrelsen på Israel utgjør ca 0,2% av arealet til de arabiske landene, og jeg synes det ikke er urimelig at jødene skal få ha sitt eget land på 0,2% av arealet. Israel har fra dag én blitt angrepet av sine naboland som i all hovedsak ønsker å utslette Israel og mange ønsker også en total utsletting av jødene. Jeg tror det er viktig å tenke på at Israels naboer bla. består av følgende land: Saudi Arabia, Syria, Iran, Libya, Sudan, Eritrea, og Yemen. Jeg tror vi alle kan være enige at enkelte ting kjennetegner disse statene og det er mangel på demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet, rettsikkerhet, likestilling og andre helt grunnleggende rettigheter. Det er derfor imponerende at Israel har klart å skape et demokratisk land der alle, uavhengig religion, synspunkter og etnisitet har rettsikkerhet, demokrati og velstand.

RETTSTAT

Konflikten i Israel er meget komplisert og jeg tror ikke Israel har rett i alt de gjør, og ja, jeg tror de begår feil den dag i dag. Jeg tror(vet) også at det finnes rasister, ekstremister, drittsekker og andre tullinger i Israel som har et forferdelig menneskesyn. Dette gjelder ikke bare i Israel, i Norge har vi også rasister, ekstremister og drittsekker. Dette er noe vi har i alle land og blant alle folkegrupper. Fordelen er at man i Norge, Israel og resten av den moderne verden kan bli dømt hvis man begår overgrep, trakasserer eller begår andre kriminelle handlinger. I Israels naboland har de ikke en rettstat, men domstoler i stor grad styrt på den ekstreme islamistiske Sharia og etter hvem som er likt/mislikt av makthaverne.

ISRAEL HAR VÆRT UNDER ANGREP OVER LANG TID

Før den siste konflikten i Gaza startet opp igjen har Hamas og andre islamistiske terrororgansiasjoner skutt opp mot 4000 raketter inn mot Israel. Ikke mot militære mål, men helt tilfeldig oppskytning. Heldigvis har Israel et godt rakettforsvar som har stoppet mange av rakettene, men ikke alle. Dette hørte vi fint lite om i Norge da norske journalister ikke så nyhetsverdien i at et demokratisk land ble angrepet på denne måten. Jeg er sikker på at om Sverige hadde gjort dette mot Norge ville vi reagert kraftig og vi ville prøvd å fått en stopper for rakettoppskytningen. Til slutt måtte Israel delta i enda en forsvarskrig for å få stopper rakettene og stoppe tunneler som ble brukt til smugling av våpen, men også til smugling av islamistiske terrorister inn i Israel. Det er denne krigen som innbyggerne i Gaza og Israel nå lider under.

FORFERDELIGE LIDELSER

I likhet med de fleste andre så reagerer jeg med sinne, sorg og vantro når vi ser lidelsene denne krigen og andre kriger påfører sivile og spesielt barn. Det er derfor jeg tror de aller fleste av oss virkelig håper og forventer en så rask avslutning som mulig og også drømmer om en varig fredsavtale. Det er vel dokumentert at Hamas ønsker store sivile tap for å styrke sin posisjon opp mot Israel. Hamas bruker helt kynisk barnehager, skoler og sykehus som rakettutskytingsramper, våpenlager og hovedkvarter for Hamas sin ledelse. Dette er en grotesk og utrolig feigt som medfører enda større sivile tap. Norsk media hevder også at Israel er overdrevne brutale i sin forsvarskrig og dette bildet har fått festet seg gjennom at Sissel Wold f.eks. hevdet i beste sendetid at Israelske soldater skyter på alt som beveger på seg, noe som selvfølgelig er tilbakebevist som en ren løgn. Hun har delvis beklaget denne og andre uttalelser, men da i minimale tidsskrifter i Norge. Hun har så langt jeg kan se ikke beklaget disse løgnaktige og grove påstandene i beste sendetid på NRK der hun først fremførte disse påstandene.

HOLDER EN HØYERE STANDARD 

Det er meget viktig at enhver krig granskes grundig i etterkant for å se om det ble begått noen krigsforbrytelser og om man kunne ha avverget eller avsluttet krigen tidligere. Etter krigen i Gaza i 2009 gjorde seniorforsker Cecilie Hellestveit fra Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo dette. Hun konkluderte med at Israel holdt en høyere standard på sin krigføring enn hva som er vanlig. For det er også sånn at når Norge deltok i krigen i Afghanistan, Libya osv. så døde dessverre sivile, også barn. Men selv om Israel holder en høyere standard, så skal man allikevel følge de med argusøyne, på lik linje med det vi burde gjort ovenfor Hamas, USA, Frankrike, Norge og alle andre som deltar i kriger.

VRIDDE JOURNALISTER

Det at Norsk media er særdeles vridde i denne saken og fremstiller konflikten som enkel, Israel er brutal og slemme, Hamas er mer eller mindre uskyldige og lider etter angrep og okkupasjon. Hvis man leser aviser eller ser på TV i de fleste andre vestlige land får man frem en langt mer nyansert virkelighet. Jeg kan f.eks. ikke se at norske medier nevneverdig har informert befolkningen om:

– At Hamas sine ledere avholder møter og bruker det kjente Shifasykehuset som hovedkontor

– At Hamas gjennom mange år har skutt jevnlig raketter inn mot Israel

– At Hamas har som mål å utslette Israel

– At Hamas nektet sine innbyggere å delta i valget i 2012

– At Hamas dreper de som motsier dem og deres politiske motstandere

– At Hamas dreper og forfølger folk med andre religioner enn islam

– At Hamas er en så ekstrem terrororganisasjon at selv Egypt gjør det de kan for å bekjempe dem

– At Gaza ikke er okkupert da Israel tvangsflyttet de Israelerne som bodde der og trakk seg helt ut av Gaza i 2005. De har en meget streng grensekontroll mot Gazastripen på lik linje med hva Egypt har. Jeg tror også Norge ville hatt en meget streng grensekontroll hvis Hamas styrte et område som grenset mot Norge.

Sånn kunne jeg fortsatt og jeg kunne også kommet med flere eksempler på direkte feil og løgn i norsk presse.

Denne konflikten er uhyre vanskelig og jeg tror ingen sitter med den endelige fasiten på konflikten. Jeg er derfor opptatt av at alle stemmer og synspunkter må frem i lyset sånn at vi alle kan bli mer opplyst på hva, hvorfor og hvordan ting skjer. Dette nekter dessverre norsk media oss muligheten til. MIFF er en organisasjon som har som mål å opplyse om hvordan Israelerne tenker, hva som diskuteres i Israel osv. Dette er viktig for å kunne forstå konflikten og gjøre at vi får et mer helhetlig bilde enn kun den særdeles vridde vinklingen norsk presse gir oss.

Det at MIFF og andre har påpekt feil og mangler ved journalistikken til norske journalister har provosert de betydelig. Det gikk så langt at TV2 sin Fredrik Græsvik,  som lever av ytringsfrihet, ønsket å nekte de som kritiserte hans journalistikk ytringsfrihet. På twitter skrev han om MIFF:

«De bør ikke få slippe til i det offentlige rom for å drive sin hatefulle hetskampanje»

Det var da jeg valgte å gå til det skrittet jeg har vurdert lenge, å melde meg inn i MIFF for å støtte de i kampen for en mer balansert mediedekning av en uhyre vanskelig konflikt.

TILBAKEMELDING PÅ MIN INNMELDING

Dette har skapt mye debatt og rundt 600 henvendelser på to døgn der jeg har fått alt fra kritikk, ros, hets, delvis trusler og latterliggjøring. Her er et utdrag fra noen av henvendelsene jeg har fått da jeg har valgt å være åpen om at jeg mener det er behov for en mer nyansert og rettferdig vinkling på en forferdelig konflikt:

» Brenn i hælvete»

«Jævla jødesvin»

» Skitne hund»

» Du har barneblod på hendene»

» Håper du en dag vil lide på samme måte som de palestinske barna du ønsker drept og torturert»

» Du er en sinnsyk person som er farlig»

» Du er en fanatisk kristenfundamentalist på lik linje med ABB»

Sånn kunne jeg har fortsatt, men jeg mener dette viser tydelig at debattklimaet vi har i Norge er meget svart/hvitt og at norske journalister i stedet for å kun gå i skyttergraven burde ta en grundig evaluering av sin journalistikk og se om den er styrt av følelser og personlig politisk overbevisning og ikke av objektiv journalistikk der de graver grundig for å finne bakgrunnen for konflikten, holdningene internt, hva som skal til for å skape fred, stemmer virkelig det som Hamas eller Israel forteller de osv.

Er det en ting menneskeheten skylder alle de som lider på Israelsk og «palestinsk» side så er det at sannheten kommer frem, at begge siders synspunkter kommer frem og at fokus må være på hva som kan skape varig fred. Da må man ta innover seg at Israel selvfølgelig må ha lov til å forsvare seg, spesielt med tanke på de nabolandene de har som også ønsker å få fokus på Israel sånn at deres egen halshugginger, omskjæringer, drap, kriger og andre forferdelige hendelser ikke får fokus.

Et siste paradoks som også forklarer mye, hadde jeg meldt meg inn i Palestinakomiteen som mange politikere på venstresiden har gjort hadde ikke dette skapt en linje i noen avis, men når man melder seg inn i «Med Israel For Fred» så skaper det ramaskrik, hets og latterliggjøring.

Goto Top