Hvorfor ikke øke skattene?

Hvorfor ikke øke skattene?

I Nettavisen går Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Thomas Breen ut og advarer mot det han kaller en blåblå fare. Han er bekymret for at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å fjærne den sterkt usosiale dødsskatten/arveavgiften og dobbeltbeskatningen, formueskatt. Han argumenterer med at hvis vi fjerner arveavgift og formueskatt så «mister» staten ca. 15 milliarder årlig og han viser til at ca. milliarder tilsvarer 11 000 nye sykehjemsplasser. Hvis man skal følge logikken hans så burde han øke skattene med 10 milliarder for å finansiere sykehjemsplass for alle som trenger det. Hvorfor er dagens skattenivå det eneste som er ansvarlig?

I kjent politikerstil gir Thomas Breen inntrykk av at pengene som arveavgift og formueskatt gir staten tilhører staten. Her er det en tydelig forskjell på meg og Breeen. Mitt utgangspunkt er at samtlige penger i utgangspunktet tilhører den som har tjent pengene, og ikke en stat spom tar pengene. Jeg er tilhenger av skatter for å finansiere grunnleggende velferdstilbud og avgiftet som dekker de faktiske kostnader, men målet må hele tiden være å ha et lavest mulig skatte og avgiftstrykk. Thomas Breen hevder også at det er problematisk å redusere skatter og avgifter da det betyr færre offentlig ansatte. Er det et mål i seg selv å ha flest mulig offentlig ansatte Breen? Norge har i dag et enormt byråkrati som vokser for hvert eneste år og det er så absolutt på tide å redusere offentlige utgifter og dermed offentlige byråkrater.

Goto Top