Hvorfor får ikke Moss lufthavn like vilkår?

Hvorfor får ikke Moss lufthavn like vilkår?

Hvorfor får ikke Moss lufthavn like vilkår?

I Østfold er vi heldig som har fått en fin, moderne og miljøvennlig flyplass, Moss lufthavn Rygge. Denne flyplassen har vi fått til tross for motstand fra dagens regjering og ikke minst fra Bondevikregjeringen(H, KrF, V). I all hovedsak er flyplassen reist takket være privat kapital med Olav Thon og Orkla i spissen. Helt fra starten har de blitt pålagt konkurransehemmende krav som ingen andre flyplasser i Europa har og det er vanskelig å konkurrere mot andre flyplasser når du selv har dårligere vilkår. Fremskrittspartiet har som eneste parti vært klare på at Moss lufthavn selvfølgelig skal ha de samme rammevilkårne som sine konkurrenter, verken bedre eller dårligere.

I forbindelse med at Moss lufthavn nå søker om ny konsesjon fremmet jeg på vegne av FrP følgende forslag:

«Moss lufthavn Rygge bør få ny konsesjon og denne konsesjonen bør ikke ha konkurransehemmende begrensinger. Flyplassen må selv få avgjøre sine landingsavgifter og hvor mange fly de ønsker å motta. Åpningstidene til flyplassen må avgjøres av flyplassen selv i samarbeid med de berørte kommunene»

Dette forslaget ble nedstemt da de andre partiene(H, AP, SP og KrF) mente at dette ville innebære et frislipp og de ønsket å videreføre flere av de konkurransehemmende betingelsene flyplassen har. Jeg mener at vi skal være glad for at vi har fått en privat flyplass som skaper mangfoldige arbeidsplasser, klarer seg uten subsidier, er miljøvennlig, bra for innbyggere og næringsliv.

Goto Top