Hvem skal overvåke overvåkerne?

Hvem skal overvåke overvåkerne?

4. april vil dessverre gå inn i historien som en meget mørk dag for rettstaten og personvernet. Høyre og AP presset gjennom DLD(datalagringsdirektivet) som jeg tidligere har beskrevet i en bloggpost. Med direktivet har AP og Høyre sagt klart og tydelig at de ikke har tillit til meg, og denne mistilliten er gjensidig. De velger nå å overvåke og lagre hvem jeg ringer til, hvor jeg er til enhver tid, hvem jeg sender mail til etc. Denne overvåkingen gjør de for lettere å kunne arrestere meg hvis de en gang i fremtiden mistenker meg for å ha begått en kriminell handling. De endrer altså det grunnleggende prinsippet i en rettstat om at alle er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Heldigvis var det noen få Høyrerepresentanter som stod rakrygget mot sitt eget parti og brøt ut og stemte sammen med FrP, KrF, SV, SP og V, men det var ikke nok til å sikre flertall for å si nei til tidenes overvåking av lovlydige borgere i Norge. Erna Solberg tydeligvis gitt tillatelse til at 5 kunne få lov til å bryte ut da vi hadde trengt 10 utbrytere for å fått nedstemt forslaget til AP og H og det passer dermed Erna godt at noen få H representanter kan stemme imot så lenge flertallet piskes inn for å overvåkingssamfunnet.

Kampen mot DLD er heldigvis ikke helt over, jeg tror og håper denne saken vil bli prøvet i våre egne domstoler og i den menneskerettighetsdomstolen. Det som er synd er at arbeidet med å innføre DLD starter umiddelbart av Regjeringen. Jeg har virkelig vanskelig for å forstå hvordan SV og SP fortsatt kan sitte i en regjering som nå innfører overvåkingen som gjør Norge et skritt nærmere en politistat. Hadde SP og SV hatt integriteten i behold burde de ha sagt at det er umulig for de å sitte i en regjering som skal administrere og innføre dette direktivet til tross for at det bryter med alle grunnleggende prinsipper som har blitt nedfelt i vår grunnlov og rettstat.

For meg som liberalist er direktivet helt umulig å kunne støtte, uavhengig hvordan man vrir og vender på saken. Jeg har et grunnleggende syn om at alle mennesker er født som frie individer og at politikkens hovedjobb er å sikre menneskene denne friheten gjennom hele livet. Det passer derfor bra å hente frem Kid Rock sin frihetssang Born Free

http://www.youtube.com/watch?v=tbbrtaNiQMs&feature=player_embedded

Goto Top