Hva mener du Svein Roald?

Hva mener du Svein Roald?

Hva mener du Svein Roald?

Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen har tydeligvis lært å vingle av sin partileder Jonas Gahr Støre. Først var Svein Roald Hansen imot etableringen av Moss lufthavn, så var han for. Når flyplassen skulle ha sin konsesjon stemte han igjen imot å gi flyplassen levedyktige vilkår, så snudde han og var for å gi flyplassen like konkurransevilkår. Så oppfordret AP og LO til boikott av Ryanair og dermed flyplassen og fattet vedtak om å nekte tillitsvalgte og kommunalt ansatte å benytte flyplassen. Vinglingen slutter ikke der, Svein Roald Hansen og AP vedtok å utrede en flypassasjeravgift på sitt landsmøte, så snudde de og var plutselig imot en flypassasjeravgift. Tro ikke at vinglingen stopper der, nå er Svein Roald Hansen for flypassasjeravgiften så lenge man endrer navnet på den til en CO2 avgift selv om flyplassen da vil bli lagt nei. Det er på tide å slutte med denne vinglingen Svein Roald Hansen, vær heller konstruktiv og hjelp oss til å få stoppet flypassasjeravgiften, ikke bytte navn på den.

Goto Top