Hva er lokaldemokrati?

Hva er lokaldemokrati?

I dag er jeg på et seminar i regi av kommunenes sentralforbund i Østfold. Mange av innleggene handler om hvor mye lokaldemokrati vi har i Norge og om sentrale myndigheter overstyrer kommunene i for stor grad. Dette er en veldig spennende debatt som egentlig handler om hvor mye skal den enkelte politiker i den enkelte kommune få bestemme og hvor mye skal være bestemt nasjonalt sånn at det er likt over hele landet. Det finnes gode argumenter for både mer og mindre styring. Men det er et viktig poeng jeg savner i denne debatten, hvor mye skal enkeltindividet få bestemme over sitt eget liv uten at politikerne skal blande seg inn.

Jeg er en tilhenger av lokaldemokrati, men for meg er lokaldemokrati at hver enkelt innbygger skal få langt mer innflytelse over sitt eget liv og politikerne skal få styre langt mindre. Fremskrittspartiet ønsker f.eks. at pengene skal følge pasienten, skoleeleven etc. Det betyr at hvis du har behov for en sykehjemsplass så skal det automatisk utløse statlig finansiering. Du og dine pårørende vil da selv kunne velge hvilke sykehjem du ønsker å bo på. Dette helt uavhengig om det er privat eller offentlig, og staten skal finansiere plassen. Med en sånn modell avgjørelsen bli flyttet direkte til deg som innbygger, noe som er demokrati i praksis. Det vil selvfølgelig bety at lokalpolitikerne får mindre makt til å bestemme hvilke sykehjem du skal bo på, hva slags mat du får på sykehjemmet, når du må legge deg etc. Dette er avgjørelser som det enkelte individ selv skal få  bestemme over.

Mange politikere ønsker f.eks. at lokalpolitikerne skal regulere når matbutikker, klesbutikker etc. skal få lov til å holde åpent. For meg er ikke dette lokaldemokrati, tvert imot. Når en butikk skal holde åpent skal selvfølgelig avgjøres av den som eier butikken, så får det være opp til oss forbrukere om vi ønsker å benytte av det tilbudet hver enkelt butikk tilbyr. På samme måte så er det de som jobber i butikkene som må ta avgjørelsen om de ønsker å ha en jobb der de f.eks. må arbeide på lørdager.

Noen politikere ønsker faktisk at lokalpolitikerne skal avgjøre hva du ønsker å gjøre i ditt eget hjem og kaller dette lokaldemokrati. Om en person ønsker å kjøpe seg en øl i matbutikken kl. 0830 for så å dra hjem i drikke den så nekter politikerne oss mennesker å ta dette valget. Noen ønsker også å forby folk å ta seg en røyk i sitt eget hjem. Men dette er ikke lokaldemokrati, det er overgrep av politikerne som går langt utover sitt myndighetsområde.

Jeg er altså en sterk tilhenger av lokaldemokratiet, men det handler ikke om at lokalpolitikere skal få mer makt til å styre folks liv. Folk flest må få lov til å bestemme over sitt eget liv så lenge det ikke går utover andre enn de selv. Politikerne bør få langt mindre makt og vi innbyggere må få langt mer.

Goto Top