Hovedtalsmann i arbeid og sosialkomiteen

Hovedtalsmann i arbeid og sosialkomiteen

Hovedtalsmann i arbeid og sosialkomiteen

Fremskrittspartiets gruppemøte har i dag avholdt sitt konstituerende gruppemøte der vi har fordelt hvem som skal sitte i de forskjellige komiteene, hvem som blir partiets fraksjonsleder/hovedtalspersoner osv. Jeg er derfor utrolig stolt og glad for at jeg ble valgt til fraksjonsleder og hovedtalsmann i arbeids og sosialkomiteen på Stortinget. Dette er den komiteen som har ansvaret for 1/3 av landets statsbudsjett og noen av ansvarsoppgavene er bla:

  • Arbeidsmarkedet
  • Arbeidsmiljø
  • Ytelser og rettigheter som pensjon, trygder, arbeidsavklaringpenger etc.
  • Få folk ut i arbeid
  • NAV
  • Tiltak for funksjonshemmede etc.
  • Osv osv.

Dette var mitt førsteønske blant komiteene da samfunnet vårt er avhengig av at vi får flere folk ut i arbeid. I Norge har vi en stor utfordring ved at alt for mange er utenfor arbeidslivet så her har vi en stor jobb å gjøre. Jeg er derfor glad for at regjeringsplattformen legger opp til å liberalisere arbeidsmiljøloven sånn at den blir mer moderne og fremtidsrettet. For dagens arbeidsmarked er ikke som det var for 30-40 år siden og da må vi ha moderne løsninger for et moderne arbeidsliv.

Med meg i komiteen får jeg fra Fremskrittspartiet vår dyktige Hedmarking Tor Andre Johnsen noe jeg er veldig fornøyd med. Han er kjent som en grundig og fornuftig kar og sammen med han og Høyre sine folk skal vi forhandle med de andre partiene, fortrinnsvis V og KrF for å få gjennomslag for regjeringens politikk.

Goto Top