Historie skrives

Historie skrives

Etter 40 år i opposisjon har jeg i dag fått æren av å være med å stemme FrP inn i regjering. På Sundvollen har vi enstemmig gitt vår tilslutning til den fremforhandlede regjeringsplattformen sammen med Høyre.
20131007-201714.jpg

Endelig skal vi få lov til å vise vår politikk i praksis. Selvfølgelig får vi ikke gjennomslag for alt, all den tid vi fikk 16,3% av stemmene. Samtidig viser plattformen at vi har fått betydelig gjennomslag og jeg er veldig glad for følgende hovedlinjer:

– Tillit til enkeltindividene gjennom å la folk få bestemme mer over sine egne liv

– Redusere skatter og avgifter ved å øke minstefradraget, fjerne arveavgiften, redusere formueskatten osv osv.

– Styrke helsenorge ved å gi en reell kreftgaranti, stoppe nedleggelse av sykehus, ta i bruk ledig kapasitet hos de private betalt av det offentlige

– Styrke eldreomsorgen gjennom flere sykehjemsplasser, lovfestede rettigheter, prøveprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen i enkeltkommuner osv.

– Tidenes lærerløft ved å stille større krav for å bli lærer, styrke lærerutdanningen, fritt skolevalg osv.

– Tidenes satsing på vei og jernbane og redusere bruken av bompenger

– Fjerne flybevegelsestaket på Moss lufthavn og utvide åpningstidene

– En betydelig innstramming av innvandring og integreringspolitikken

– Mer synlig politi, fjerne foreldelsesfristen for drap og overgrep mot barn

– ROT-fradrag som gjør at folk kan få skattefritak for oppussing i hjemmet. Dette vil redusere svart arbeid

– Forenkle hverdagen for næringslivet gjennom. Indre skjemavelde, lavere skatter osv.

Dette er bare noen få punkter fra regjeringsplattformen som er på 75 sider. Jeg er strålende fornøyd med resultatet og historie skrives nå

20131007-201822.jpg

Her kan du lese hele regjeringsplattformen

Goto Top