Hipp hipp hurra for arbeidstakere og arbeidsgivere

Hipp hipp hurra for arbeidstakere og arbeidsgivere

I forbindelse med 1. mai vil jeg gratulere alle arbeidere med dagen. AP og deres kampanjeorganisasjon LO gjør det de kan for å kuppe denne dagen til en partipolitisk markering, det er da viktig å ikke glemme at denne dagen er arbeidernes dag. Derfor vil jeg gratulere alle arbeidere uavhengig deres politiske ståsted med dagen. Det er innsatsen hver enkelt arbeidstaker utfører hver eneste dag som holder samfunnet og verdiskapningen i gang. Den beste og mest rettferdige velferden vi har er at folk kan forsørge seg selv og sin familie uten statlig innblanding. Noen benytter dagen til å gå i demonstrasjonstog og i den forbindelse har jeg funnet noen offisielle paroler og mitt forslag til hvordan de burde vært omskrevet:

Mitt håp er at 1. mai fremover utvikler seg til en dag der vi hyller arbeidstakerne som forsørger seg selv og arbeidsgiverne som har tatt risikoen det faktisk er ved å satse sine sparepenger på å etablere en bedrift og skape arbeidsplasser. For å skape flere arbeidsplasser bør reguleringskåte politikere slutte å innføre unødvendige reguleringer, byråkrati og ikke minst redusere det enorme skatte og avgiftstrykket vi har i Norge.

Mange avgifter innføres med begrunnelsen om at man ønsker å styre folks adferd, f.eks. så har vi sukkeravgift i den tro at folk da spiser mindre sukker, alkoholavgift for å få folk til å drikke mindre alkohol osv. Skal man følge denne begrunnelsen er det mildt sagt spesielt at bedriftene må betale en avgift for å få lov til å ha folk ansatt. Totalt betaler bedriftene inn nesten 150 milliarder kroner hvert eneste år i arbeidsgiveravgift, noe som er med på å gjøre arbeidsplassene mer utrygge og hindrer mange nyetableringer. Siden AP og LO bevist dropper å synge på det tredje verset i Internasjonalen avslutter jeg bloggposten med å minne de på hva dette verset faktisk sier:

I mot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes,
men ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet;
vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov.

Goto Top