Hever taket på Moss lufthavn

Hever taket på Moss lufthavn

Hever taket på Moss lufthavn

Fremskrittspartiet har i mange år kjempet for at Moss lufthavn Rygge skal få ha de samme rammevilkårene som sine konkurrenter. Dessverre har de øvrige partiene med AP i spissen stemt imot dette. Det er derfor gledelig å kunne informere om at vi nå har fått gjennomslag hos regjeringen og Ketil Solvik-Olsen. Vi har nå gitt Moss lufthavn Rygge en ny konsesjon som bla. inneholder:

  • Hever passasjertaket fra 21 000 til 30 000 flybevegelser i tråd med det flyplassen selv ønsker
  • Utvider åpningstidene med en halv time om morgen og kveld til 0600-2400
  • Fjerner statlig avgiftsregulering. Det betyr at flyplassen selv kan fastsette sine lufthavnavgifter og dermed konkurrere på pris for å tiltrekke seg flere flyselskaper
  • Det blir inntil 30 parkeringsplasser til disposisjon for fast stasjonerte småfly

Dette er utrolig gledelig for Østfold og viser at vi har gjennomslag hos regjeringen da de lytter til Østfold.

Goto Top