Handlingsregelen 10 år

Handlingsregelen 10 år

I dag er det ti år siden Jens Stoltenberg la frem den såkalte handlingsregelen som sier at man skal benytte maks 4% av oljefondet årlig. Denne regelen har støtte fra samtlige partier med unntak av Fremskrittspartiet som heller ønsker å se mer helhetlig på økonomien enn å låse seg til et «tenk på et tall» som 4% regelen er. Alle partier er enig i at vi ikke skal bruke opp oljefondet da oljen også tilhører fremtidige generasjoner. Til tross for dette blir FrP ofte beskyldt for å bruke opp oljefondet sånn at fremtidige generasjoner ikke får noe. Med FrP sin politikk ville oljefondet ha økt betydelig hvert eneste år, samtidig som vi kunne brukt noe mer på dagens generasjon også. I statsbudsjettet for 2009 ønsket Regjeringen vs FrP å øke oljefondet med følgende:

  • Regjeringen:   445 milliarder kroner
  • FrP:                    414 milliarder kroner

Med Fremskrittspartiet sitt forslag ville altså oljefondet ha økt med hele 414 milliarder kroner. Forskjellen er altså bare at med FrP sitt forslag øker oljefondet med 31 milliarder mindre enn med regjeringens forslag. Disse 31 milliarder er ikke penger FRP ønsker å bruke på forbruk som kunne økt inflasjonen. Dette er penger som i stedet for å bli investert i utenlandske aksjer burde bli investert i infrastruktur her hjemme. Norge har som kjent av europas dårligste veistandarder og derfor burde vi investert noe av vår oljerikdom i å bygge ut et fremtidsrettet infrastrukturnett. Dette ville kommet både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Størrelsen på oljefondet nå. Kilde: Oljefondet.no

Dessverre sier de andre partiene nei til dette da de heller ønsker å sylte ned alle oljeinntektene i utenlandske aksjer til tross for at FrP får støtte fra flere av landets mest annerkjente økonomer. Handlingsregelen er en kunstig modell som hindrer oss fra å virkelig benytte muligheten vi har til å få et effektiv infrastrukturnett i Norge som ville hjulpet næringslivet og alle innbyggerne i Norge. Jeg håper derfor at handlingsregelen dør etter stortingsvalget høsten 2013 og at den blir erstattet med en fornuftig modell der vi kan bruke mer av oljefondet til investeringer i Norge samtidig som vi bygger fondet videre.

Goto Top