H og AP vil ha korte straffer for voldtekt

H og AP vil ha korte straffer for voldtekt

H og AP vil ha korte straffer for voldtekt

På TV2- nyhetene i går kveld kunne vi høre om historien til Monika som ble gjengvoldtatt på det groveste da hun var i USA. Hun har nå prestert det jeg tror ytterst få andre hadde klart, å tilgi voldtektsmennene. Monika sier at hun klarer dette da de har fått en rettferdig og streng fengselsstraff noe som gjør hennes arbeid for å komme seg videre i livet lettere. To av voldtektsmennene hennes ble dømt til livstidsstraff og han siste slapp unna med 25 års fengsel da han la alle kortene på bordet og bidro til å få de andre dømt.

Voldtekt

De såkalt ansvarlige partiene H og AP går nå selvfølgelig ut og krever at domstolene gir strengere straffer for voldtekter. Dette høres i utgangsøpunktet fint ut, men er ren og skjær løgn fra AP og H da de ikke ønsker å løfte en finger for å øke straffenivået for voldtekt. Det er ikke sånn at det er domstolene som finner opp straffenivået hjer i Norge, det er Stortinget som vedtar straffenivået som så domstolene må følge. Av de siste 68 årene siden 2. verdenskrig har enten AP eller H styrt landet i 65 år. De har altså hatt 65 år på seg til å øke straffene for voldtekt opp til et anstendig og riktig nivå uten å ha gjort det. De har også fortløpende stemt imot FrPs forslag om strengere straffer for voldtekt og har også tidvis latterligjort FrP syn om at voldtekt er en av de mest alvorlige forbrytelsene man kan begå og at dette bør straffes langt strengere enn 2-3 år i fengsel som i dag.

Fremskrittspartiet ønsker en tredobling av straffenivået for alvorlige forbrytelser som voldtekt. Vi vil også åpne opp for livstidsstraff i særdeles grove overgrep, si nei til prøveløslatelse når 2/3 av dommen er sonet og ikke minst forby bruk av hjemmesoning når det er snakk om alvorlig kriminalitet som f.eks. voldtekt.

Jeg synes det da er provoserende at AP og H nå later som om de ønsker strengere straffer all den tid de ikke har løftet en finger for å få det til og også har stemt ned forslag om økte straffer. AP og H skyldes alle vondtektsutsatte kvinner og menn en ordentlig unnskyldning.

Goto Top