Høyre bryter valgløfter om E18

Høyre bryter valgløfter om E18

På Stortinget i dag har jeg vært aktiv i flere debatter om alt fra helse, eldreomsorg og nå på slutten av dagen samferdsel. Jeg kommer senere til å legge ut videosnutter fra debattene så fort jeg får de fra Stortingets administrasjon. Det er flere saker som fortjener en bloggpost, men spesielt debatten vi hadde om E18 gjennom Østfold bør folk gjøres oppmerksom på. Etter min mening er E18 gjennom Østfold det beste eksemplet på en håpløs og fordyrende samferdselspolitikk. Alle partiene har i mange år vært enig om å bygge ut E18 gjennom Østfold, allikevel har de andre partiene valgt å bygge ut E18 i flere etapper. Man har altså lagt ut f.eks. 4 km med vei på anbud, bygget disse 4 km, fjernet anleggsmaskinene, for så en liten stund etterpå bestemt seg for ytterligere 7 km og anleggsmaskinene osv. Dette er en fordyrende måte å bygge vei på da det mest naturlige og rasjonelle hadde vært å lagt ut alle de 58 km som et helhetlig prosjekt. Da ville E18 stått ferdig for lenge siden og til en langt rimeligere pris.

I dag behandlet vi derfor strekningen mellom Melleby og Momarkedet. Alle de andre partiene med unntak av Fremskrittspartiet valgte å bygge dette som en 2-felts vei til tross for at vi i fremtiden har behov for en 4-felts vei. De skal nå bygge tunneler med 2-felts til tross for at vi om noen få år sannsynligvis må utvide veien og tunnelen til en 4-felts vei noe som da blir meget kostbart. Dette er etter min mening en meget kortsiktig politikk på en av hovedfartsårene fra Europa til Norge.

E18 gjennom Østfold er også det beste eksemplet på løftebrudd. Daværende leder for Regjeringspartiet SP, Åslaug Haga garanterte at hele E18 skulle stå ferdig i 2009, dette er et løfte Regjeringen har brutt. I dagens møte på Stortinget nektet også Regjeringen for å si noe om når E18 skal stå ferdig da de ikke vil forplikte seg videre.

Det løftebruddet som skuffet meg mest i dagens Storting stod Ingjerd Schou(H) og Høyre for. I valgkampen i 2009 prøvde Høyre seg på en frekkis ved å si at de var imot bompengefinansiering og at de ville stemme imot dette. Dessverre slukte media Høyre sitt valgflesk noe som gjorde at jeg gikk ut i media og sa at jeg ikke hadde noen tro på Høyre sitt løfte.  I et leserbrev Ingjerd Schou skrev mot meg i valgkampen garanterte hun følgende:

«Mitt standpunkt og forslag i Østfold Høyre – som jeg har fått tilslutning til – er følgende; Jeg mener bompenger ikke er noen god løsning. Stamveier bør fullfinansieres av staten. Det burde det være fullt mulig å få til. Det kan ikke og bør ikke være slik at den lokale kirketrafikk og turer til felleskjøpet skal være grunnlaget for hvorvidt Norge har Europaveier til og fra kontinentet.»

Da Høyre i dagens debatt snakket varmt om bompengefinansiering av E18 utfordret jeg Stortingsrepresentant Schou(H) om hennes valgløfte fra 2009 ikke gjaldt lenger fikk jeg ikke noe ordentlig svar. Dette viser tydelig at Østfold Høyre har lurt velgerne i Østfold og dette bør velgerne i Østfold minnes om.

 

Goto Top