Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen

I dag er det den internasjonale kvinnedagen og som vanlig er dette dagen for diskriminerende forslag fra politikere og andre som vil ha såkalt likestilling. Venstresiden i norsk politikk godt hjulpet av enkelte borgerlige politikere/partier har definert likestilling som noe man når den dagen det er 50% kvinner/menn i alle yrker, snittlønnen skal være identisk osv. Dette medfører dessverre mange forslag som er diskriminerende og forslag som bygger på en tanke om at kvinner er så svake at de må hjelpes av det såkalt sterke kjønn, menn.

Selv så har jeg en helt annen definisjon på likestilling enn disse politisk korrekte politikerne som jeg mener skader likestillingen mer enn den gavner likestillingen. For meg er reell likestilling den dagen kvinner og menn har like muligheter i samfunnet og der samfunnet respekterer deres yrkesvalg og måte å organisere livet sitt på. Vi må få et samfunn der hvert enkelt individ blir sett på som et enkeltmenneske som er unikt. Ingen mennesker er like, alle har forskjellige kvaliteter uavhengig av kjønn. Det blir derfor galt når mange kvinner bare blir omtalt som kona til en mann. En kvinne skal på lik linje med en mann bedømmes ut fra hva deres egenskaper er på godt og vondt.

Da Høyre i sin tid fremmet forslag og fikk gjennomført kjønnskvotering av styrene i ASA selskaper mener jeg man gjorde en stor tabbe som er grovt diskriminerende og skadelig for likestillingen. For det første fratok de folk sin rett til selv å bestemme over sin egen eiendom(selskap), men de sa samtidig at kvinner er så svake at de må hjelpes inn for å bli styremedlemmer i ASA selskaper. Som jeg innledet med er kvinnedagen dagen for å fremme diskriminerende og håpløse forslag. Regjeringen har nå gått ut med at de vurderer en utvidelse av Høyre sitt forslag om kjønnskvotering i ASA til også å gjelde mindre privateide aksjeselskaper. Det betyr at hvis tre venninder ønsker å starte en bedrift sammen som de ønsker å eie 1/3 av hver, så får de ikke lov til å styre sin egen bedrift med 1/3 makt hver i styret. De kan da bli tvunget til å måtte hente inn en mann i styret, selv om de muligens ønsker å styre sin egen bedrift selv.

På en dag som dette må vi heller ikke glemme alle de millioner av kvinner som lever med en umenneskelig undertrykking gjennom tvangsekteskap, omskjæring, tvunget til å dekke seg til, forbud mot å styre sitt eget liv og i praksis blir nektet rettet til å leve. Dette er kvinner jeg kunne ønske vi alle kunne stå sammen opp for å få frigjort. Dette er de kvinnene som jeg vil gratulere med dagen i håp om at de en vakker dag skal få slippe fri og få lov til det de er født som, nemlig frie enkeltindivider.

 

Goto Top