Gratulerer med 1 mai

Gratulerer med 1 mai

I dag er det 1. mai og dagen vil bli feiret på forskjellige måter noe folk har gjort siden den første feiringen i Norge i 1890. Det som er annerledes nå er at det er ytterst få som velger i å gå i demonstrasjonstog da de fleste heller benytter dagen til å slappe av, grille, hagearbeid og nyte en velfortjent fridag. Mange på venstresiden ser på 1. mai som deres dag og gjør alt de kan for å holde personer med et annet politisk syn unna. For noen år siden valgte Fremskrittspartiet på Ringsaker å arrangerer dugnad på 1. mai for å rydde strendene så de blir fine for alle. LO og venstresiden gikk kraftig imot dette, men da en foreldreforening på Tenna arrangerte det samme var det helt greit.

Jeg tror at noe av grunnen til at det primært er politikere på venstresiden og noen ytterst får andre som velger å gå i demonstrasjonstog er todelt. Mange, inkludert meg selv ser ikke poenget med at politikere på venstresiden skal demonstrere mot seg selv. Jeg registrerer at flere av parolene politikerne på venstresiden skal demonstrere for bla. handler om retten til heltid, nei til konkurranse av offentlige oppgaver etc. De samme politikerne og partiene som krever eierskap til 1. mai er de samme partiene som styrer Norge noe de har gjort gjennom mange år. Mitt spørsmål blir enkelt og greit, hvorfor har dere ikke gjort noe med det dere demonstrerer for?

Som sagt er jeg en sterk tilhenger av å feire den norske arbeideren som hver eneste dag står på for å finansiere sitt og sin familie sine liv. Det står respekt av alle disse som står tidlig opp om morgenen og tjener sine penger på en lovlig måte. Det er her velferden og verdiene skapes og det er kun den enkelte arbeider som vet verdien av pengene han/hun tjener da det er de som har arbeidet og slitt for å tjene pengene og kun den enkelte vet hva det har kostet av slit, svette, tårer, vond rygg etc. Det er med dette i bakhodet jeg på prinsipielt grunnlag mener at den enkelte arbeidstaker selv må få styre mest mulig av sine egne penger. Politikere har ikke egne penger, vi disponerer skattebetalernes penger og kjenner ikke verdien som ligger bak pengene vi fordeler til gode og mindre gode formål. For oss politikere er pengene kun et tall, for enkeltindividene er pengene noe langt mer.

Under demonstrasjonstogene til venstresiden synger de også arbeidernes gamle kampsang, Internasjonalen noe de har gjort siden den ble skrevet i 1888. Det venstresiden utelater å fortelle er at de de senere årene har droppet det tredje verset som lyder:

I mot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes,
men ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet;
vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov.

Dette verset kan jeg si meg helt enig i og jeg kunne ønske at 1. mai i større grad ble feiret som en hyllest til alle arbeidstakere og arbeidsgivere i vårt samfunn. Selv så ser jeg virkelig opp til alle sliterne i samfunnet uavhengig om det er arbeidstakere eller personer som har tatt risikoen med å satse sine egne penger på å starte en bedrift, øke verdiskapningen og dermed etablere flere arbeidsplasser. Dette er mennesker jeg virkelig respekterer og jeg har derfor forslag til noen paroler:

  • Lavere skatter – La arbeidstakere få beholde mer av sin egen lønn
  • Takk til arbeidsgiverne – Takk for at dere tør å satse dere egne penger på å skape arbeidsplasser og verdiskapning
  • Hyllest til arbeideren – Det er dere som holder hjulene i gang i samfunnet
  • Ja til valgfrihet – Enkeltmennesket skal få styre sine egne liv, vi trenger ingen politikere eller byråkrater til å styre våre liv

 

Goto Top