Gjennomregulert landbruk

Gjennomregulert landbruk

I går hadde jeg et spennende og lærerikt møte i fylkeskommunen da vi hadde drøftingsmøte om jordbruksavtalen. På møtet var det flere fylkespolitikere, næringen selv, miljøorganisasjonene osv. Jeg skal være den første til å innrømme at landbruk ikke er det feltet jeg har størst kunnskap om, derfor synes jeg det var lærerikt og et spennende møte. Vi gikk gjennom mange aspekter innen landbruk, alt fra rammevilkårene til bøndene, miljømessige utfordringer, rekrutteringsutfordringer osv. Inntrykket jeg sitter igjen med er at vi i Østfold har mange dyktige og arbeidsomme bønder og at Østfold er et av landets beste steder å drive med landbruk. Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet ønsker å redusere for så å fjerne de enorme subsidiene til denne næringen da vi mener den bør likestilles med andre næringer. Dagens politikk har bestått av at politikerne skal gjennomregulere landbruket helt ned til den minste detalj noe som gjør at vi ikke får en smidig, omstillingsdyktig og tilpasningsdyktig næring basert på markedets behov. Fremskrittspartiet ønsker å slippe bonden fri fra politikerne og gi bonden rettet til selv å bestemme over sin egen eiendom på lik linje med alle andre bedrifter i Norge.

Dagens politikk har ført til en betydelig reduksjon av antall bønder til tross for alle lovnader fra politikere. Selv så tror jeg at uansett hvilke politikk som føres så vil vi få en naturlig nedgang i antall bønder i Norge også i fremtiden. Men vi må legge til rette for at bøndene skal kunne drive etter vanlige markedsøkonomiske prinsipper uten politikernes klamme og ødeleggende hånd. Jeg tror mange er villig til å betale litt mer for maten så lenge den er produsert i Norge. Jeg tror det er to markeder bøndene i Norge kan klare seg i selv om de mister sine subsidier og samtidig slipper politikernes reguleringskåthet:

  • Nisjeprodukter som f.eks. kortreist mat, økologisk mat og ikke minst kan de spille på nasjonalfølelsen vår. Selv er jeg blant de som f.eks. vil ha norsk ribbe til jul selv om man sikkert kan kalle det irrasjonelt da svensk ribbe sikkert er like god
  • Norske bønder driver i stor grad alt for smått i forhold til resten av verden. Mye av maskinparken til bøndene er meget dyre og hvis de driver smått blir investeringen langt dyrere for den enkelte bonde. Hadde bøndene kunne drevet langt større hadde de kunnet dra nytte av en stordriftsfordel på mange områder. Bla. kunne en melkerobot til flere millioner kroner vært i bruk hele døgnet hvis bonden hadde hatt mer enn 25 kuer. De fleste maskinene i landbruket er like dyre om de skal brukes til 25 eller 80 kuer, men gevinsten blir selvfølgelig større ved 80 kuer.

Det er mange eksempler på reguleringer fra politikere som bør fjernes i landbruket. Bla. synes jeg det er helt horribelt at en kvinne som overtar en bondegård kan få dekket 60% av sine investeringer gjennom mine skattepenger, mens en gutt kun skal få dekket inntil 40%. Men den reguleringen som hemmer næringen mest etter min mening er at vi i Norge har gjort det ulovlig for en bonde å drive stort. Vi har i dag forbud mot å produsere mer enn 400 tonn melk, 7500 høner osv. Dette er en regulering som gjør det umulig for bøndene å benytte seg av stordriftsfordelene og som i stor grad vil videreføre bøndenes avhengighet av våre skattepenger.

Goto Top