Fylkesårsmøte i Østfold FrP

Fylkesårsmøte i Østfold FrP

I dag tidlig satt jeg meg i bilen for å kjøre til Rømskog der vi har avholdt fylkesårsmøtet til Østfold Fremskrittsparti. For de som ikke har vært i Rømskog før ligger det veldig veldig langt inne i de dypeste Østfoldskoger. Når det i tillegg var -27 grader var jeg smule bekymret for å få motorstopp underveis.

Da jeg etter ca. 2 timer kom frem ble jeg møtt av mange hutrende FrP,ere og fikk varmen da jeg kom inn på kommunehuset der årsmøtet skulle avholdes. Rømskog FrP og regionskontoret hadde rigget årsmøtesalen på en veldig fin måte og de beviste at selv de minste lokallag kan ta imot en stor delegasjon FrP,ere fra hele Østfold. Siden Rømskog har så få innbyggere og årsmøtet vårt er såpass stort økte faktisk folketallet med ca 15% i den tiden vi var der 🙂

Årsmøtet ble åpnet ved en hilsningstale fra lokallagsleder Bjarte Norheim som er en meget dyktig og fremmadstormene politiker i Østfold. Han ble senere på dagen valgt inn i fylkesstyret og jeg ser frem til å samarbeide tett med han da han er en uredd politiker med mange nye tanker og ideer.

Lokallagsleder i Rømskog FrP og nyvalgt fylkesstyremedlem Bjarte Norheim ønsker velkommen

Vi gikk så over til formaliteter som å behandle årsberetningen, regnskap, revisjonsberetninger osv. noe som gikk raskt og smertefritt. Fylkesårsmøtet var gjestet av 2. nestleder i Fremskrittspartiet Per Arne Olsen som innledet til debatten om strategien frem mot Stortingsvalget 2013.

2. nestleder i Fremskrittspartiet Per Arne Olsen på fylkesårsmøtet til Østfold FrP

Fylkesårsmøtet var helt samstemt på at vi må tydeliggjøre det at hvis man ønsker en endring i Norge er det Fremskrittspartiet som står for dette. Mange påpekte at folk merket liten forskjell på dagens Regjering og den forrige Bondevikregjeringen. Dette beviser at hvis Norge skal fornyes må Fremskrittspartiet i Regjering.

Vi gikk så over til en organisatorisk debatt der vi behandlet virksomhetsplanen som var tydelig på at våre medlemmer må pleies godt da de utgjør grunnstammen i Fremskrittspartiet og er våre viktigste ambassadører.

Det ble så tid til det som for meg alltid er høydepunktet, nemlig den politiske debatten. Som politisk nestleder og leder av redaksjonskomiteen innledet og oppsummerte jeg debatten. Debatten viste at vi er et bredt parti og alt fra eldreomsorg, samferdsel, ideologi, privat sektor sine vilkår, effektivisering av moderne sektor osv. ble grundig diskutert. Spesielt FpU markerte seg og stor for flesteparten av resolusjonsforslagene. Dette har nok sammenheng med at Østfold FpU har hatt en formidabel medlemsvekst og en betydelig aktivitet de senere årene. Det er hyggelig å se at rekrutteringen er god og at nivået på alle FpU,erne som var på talerstolen var meget høyt.

Mot slutten av dagen var det tid for valg og Leif Eriksen ble gjenvalgt som fylkesleder og han fikk med seg følgende styremedlemmer som var på valg i dag.

Studieleder: Eva K. Andersen, Fredrikstad (gjenvalg)
 Styremedlem: Jon Gåsvatn, Sarpsborg (gjenvalg)
Styremedlem: Johnny Ramsvik, Moss(gjenvalg)
Styremedlem: Per Egil Evensen, Halden (gjenvalg)
Styremedlem: Håvard Jensen, Hobøl (ny)
Styremedlem: Geir Gravdahl, Rygge (ny)
Styremedlem: Bjarte Norheim, Rømskog (ny)
Jeg var ikke på valg i år da vi velger halve fylkesstyret et år, for så den andre halvdelen året etter. Det ble en god miks av nye og erfarne politikere og blandt varamedlemmene er det også flere spennende navn:
Varamedlem: Ole Johan Lakselv, Skiptvet (ny)
Varamedlem: Øystein W. Jacobsen (gjenvalg)
Varamedlem: Rowena Von Ohle, Spydeberg (ny)
Varamedlem: Monica Eggestøl, Eidsberg (ny)
Jeg tok bilde av samtlige som var på talerstolen og de bildene finner du på min Flickr konto.
Goto Top