FrPs eldreomsorg i praksis

FrPs eldreomsorg i praksis

Mange av våre politiske motstandere sier ofte at FrPs forslag om økt valgfrihet i eldreomsorgen høres bra ut, men at det ikke fungerer i praksis. Jeg tenkte derfor på å vise til noen konkrete eksempler fra Moss som viser noen av endringene FrP har fått til i de to årene vi har sittet med makten.

HJEMMESYKEPLEIE/PRAKTISK BISTAND:

Her innfører vi nå fra 1. september fritt brukervalg for samtlige brukere uavhengig om det er praktisk bistand de mottar eller hjemmesykepleie. Måten vi har gjort dette på er å invitere alle private aktører, ideelle stiftelser/foreninger osv. til å bli prekvalifisert til å yte disse tjenestene. Når f.eks. Olga på 85 får behov for hjelp i hjemmet, om det er vasking, dusjing, sårskift, sprøyter eller lignende er det behovet som avgjør hvor mye hjelp hun skal få, ikke økonomien. Når hun så blir tildelt X antall timer i uken med hjelp kan hun velge mellom følgende leverandører:

Hjemmesykepleie:

Praktisk bistand:

Uavhengig om Olga velger en privat aktør eller kommunen selv så betaler hun ikke et eneste øre mer enn i dag. Dette viser at når de rødgrønne hevder at med FrP vil lommeboken være avgjørende så er det direkte feil og faktisk en løgn. Som dere ser hvis dere trykker på linkene til de forskjellige leverandørene så spesialiserer de forskjellige aktørene seg på forskjellige områder. F.eks. så garanterer SeniorStøtten faste besøkstider noe mange eldre ønsker, mens de andre leverandørene har andre fordeler. Hvis Olga er misfornøyd med den leverandøren hun har valgt kan hun fritt velge en annen leverandør.

Dette systemet har medført at den enkelte mottaker av tjenesten er en inntektskilde for leverandøren og ikke en utgiftskilde som det tidligere har vært. Det betyr at alle leverandørene nå må behandle Olga og alle andre mottakere som kunder og de må strekke seg for å få nye kunder og beholde de kundene de allerede har. Den som sitter igjen med gevinsten er Olga som nå får et bedre tilbud som er tilpasset de behovene og ønskene hun har uten at det går utover lommeboken hennes.

Eldreomsorg

 SYKEHJEM:

Etter vi tok over har vi sørget for at sykehjemmene ikke skal være en kald institusjon, men faktisk hjemmet til den enkelte beboer. Det har vi gjort gjennom å innføre den såkalte Lottemodellen der beboeren blir sjefen over sitt eget liv. Om det er at man ønsker et glass vin til maten så skal man få lov til det, man skal i større grad kunne legge seg og stå opp når man vil, ha med seg flere av sine egne møbler, bilder osv.

Vi har også økt antall sykehjemsplasser gjennom at vi nå tilbyr sykehjemsplasser i Spania for de som måtte ønske det. Dette tilbudet har vært veldig populært og har også gitt en positiv helsegevinst ved at flere nå får et opphold på f.eks. 1-2 måneder i varme Spania. Denne valgfriheten mener FrP at alle eldre skal kunne ha og derfor har vi innført den i Moss.

PALLIATIV BEHANDLING:

Palliativ behandling er den pleien og behandlingen man får når man er døende og på siste stadium i livet. I Moss har vi nå sørget for å ha flere palliative plasser enn det behovet i snitt har vist seg å være. Dette for å sikre at det i størsts mulig grad er et godt tilbud er når behovet oppstår. Vi har også ønsket å innføre valgfrihet her, så vi oppretter nå et eget tilbud for de som ønsker å dø i sitt eget hjem med god faglig behandling/oppfølging.

BO/SERVICESENTER:

Vi har åpnet et nytt bo og servicesenter i Skoggata i Moss. Her er det 52 leiligheter for eldre og pleietrengende som ikke har behov for sykehjemsplass, men som er for syke til å bo hjemme. Her får folk ha med seg sine egne møbler, de kan lage maten sin selv hvis de ønsker det, men de kan også få servert mat for de som ønsker det. Vi valgte å ha en åpen konkurranse på hvem som skulle drive dette senteret for kommunen og etter en konkurranse der kvalitet var det viktigste så vant Norlandia Care som i dag driver senteret. Senteret er fult av frivillige lag/foreninger også som skaper et bredt tilbud av aktiviteter for beboerne. Senteret har faktisk blitt så fint at vi fikk kritikk av AP for at det har blitt for fint. Jeg er stolt av at vi har laget et bo/servicesenter av topp kvalitet og bryr meg lite om å få kritikk av AP om at de eldre har det godt.

skoggata

ØKONOMI:

Mange av dagens eldre har god økonomi, men det er også mange minstepensjonister som sliter med å få endene til å møtes. Disse har slitt med at Moss gjennom mange år har hatt landets nest høyeste eiendomsskatt. Etter at vi tok over makten for to år siden har vi redusert eiendomsskatten for alle flere ganger, men det viktigste grepet vi har gjort er å fjerne eiendomsskatten totalt for alle enslige minstepensjonister og andre med veldig svak økonomi. Dette har vært et viktig bidrag for flere eldre til å få endene til å møtes.

Dette er bare noe av det vi har gjort så langt og dette viser at FrPs eldreomsorg fungerer i praksis. Eldreomsorgen er langt fra perfekt i Moss, men flere av grepene vi har gjort har forbedret den. Dessverre sliter Moss kommune med at regjeringen sulteforer kommunen økonomisk. Jeg håper derfor at FrP kommer i regjering og får gjennomslag for statlig finansiering av eldreomsorgen sånn at det ikke er den enkelte kommunes økonomi som avgjør hvordan tilbudet er, men at behovet til den enkelte er det som blir avgjørende.

Goto Top