FrP – 40 år til glede og irritasjon

FrP - 40 år til glede og irritasjon

FrP – 40 år til glede og irritasjon

Det er i dag 40 år siden den originale, uredde og en smule spesielle Anders Lange stiftet «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige ingnrep» som senere byttet navn til Fremskrittspartiet. Det har vært 40 år med mange gleder og skuffelser noe det er for alle når man går gjennom barndommen og ungdommen uavhengig om det er et parti eller person. Det var ikke mange som hadde troen på at Fremskrittspartiet skulle overleve og vår undergang har blitt spådd mange ganger.

Grunnen til at partiet ble stiftet og ikke minst partiets vekst skyldes nok at mange velgere sliter med å se noen forskjell på de andre partiene som i stor grad har den samme politikken med kun nyanseforskjeller. Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet har vært til stor irritasjon for mange av våre politiske konkurrenter og mange i «eliten» i Norge. Dette da vi har våget å utfordre «etablerte sannheter» og gitt folk flest og sunn fornuft innpass i politikken. Det at partiet har turt å stå oppreist for våre meninger til tross for at de kan være kontroversielle hos noen er etter min mening suksessoppskriften til partiet. Folk flest er lei av politikere som skal pakke inn sine meninger i stedet for å si ting som de er. Når Fremskrittspartiet er imot at skattebetalerne skal måtte finansiere enkelte aviser som ikke har livets rett pga. at folk ikke vil betale for de utfordrer vi f.eks. journaliststanden. Når Fremskrittspartiet ønsker å redusere politikerne og byråkratenes makt til å kunne si nei til folk flest som vil bygge en garasje på sin eiendom så provoserer det byråkratene og politikerne som mister makten og når Fremskrittspartiet vil at arbeidsfolk flest selv skal få bestemme mer over sin egen arbeidshverdag provoserer det LO ledelsen på Youngstorvet da de mister makt.

Selv om Fremskrittspartiet ikke har vært i regjering enda ser vi at partiet har formet politikken i Norge gjennom mange år. Vi er vant til at våre standpunkter og utspill blir hudflettet og latterligjort i mange år, før de andre partiene til slutt lanserer vår politikk som deres egen. Jeg husker selv fra da jeg ble aktiv i politikken i 1999 så fikk vi kastet ting etter oss, ble kalt rasister og brune da vi igjen tok opp Fremskrittspartiet syn på integrering og at det å kunne norsk språk var en selvfølge for å kunne bli integrert. I dag er alle partier enig med Fremskrittspartiet i dette(selv om de ikke følger det opp i praktisk politikk).

Det er mange andre seiere vi har fått, bla. at folk nå selv kan få velge når de skal handle på hverdager, opphevet monopolene til NrK, Televerket osv. I tillegg har Fremskrittspartiet fått mye gjennomslag i mange av landets kommuner vi har vært med å styrt i mange år. Erfaringene viser også at i de kommunene som Fremskrittspartiet styrer og får gjennomført sin politikk så går Fremskrittspartiet frem, valg etter valg. Det tyder på at innbyggerne er fornøyd med politikken når de merker den i praksis. For ikke lenge siden snakket jeg med noen kollegaer i Arbeiderpartiet på Stortinget og de sa rett ut at de er redd for at FrP nå kan komme i regjering, det de er redde for er at når FrP først kommer i regjering så er de redd for at innbyggerne faktisk er fornøyd med det som vil skje og at de ikke lenger kan tegne skremselsbilder av FrP og vår politikk. Dette viser tydelig at det nå er en moden og regjeringsklar jubilant som i dag fyller 40 år.

Gratulerer med dagen alle sammen og jeg kan garantere at FrP fortsatt vil være til glede for de fleste og irritasjon for noen de neste 40 årene også!

Goto Top