Frekkhetens nådegave

Frekkhetens nådegave

Det har den senere tiden vært stor debatt rundt omreisende romfolk og utfordringen en god del av de skaper. De siste dagene har de begynt å okkupere enkelte hus i Oslo i strid med alle lover og regler. Det som provoserer meg mest er mangelen på ydmykhet flere av de viser og etter at de nå okkuperte et hus på Skøyen presterte den såkalte boligaksjonen Rom for leie å sende ut følgende pressemelding:

«Vi forventer at vårt midlertidige bosted blir tolerert av politiet til vi i dialog med politiet og myndighetene kan finne et egnet sted å sove,» skriver gruppen, som mener myndighetene har plikt til å sørge for rimelige overnattingstilbud til reisende og vanskeligstilte.

Først ber de om at deres tyveri av eiendom skal bli tolerert og ignorert av politiet og at norsk lov ikke skal gjelde for de. Så presterer de å kreve at myndighetene skaffer de et rimelig overnattingstilbud for reisende og vanskeligstilte. Det at noen frivillig reiser til Norge gjør da ikke at vi som skattebetalere skal betale for deres kostnader til overnatting. Jeg synes dette er en frekkhet som jeg tror mange blir provoserte av. Det de burde gjøre er å ta ansvar for sine egne liv, prøve å skaffe seg en jobb og bolig på egenhånd på lik linje med alle andre. Hvorfor skal vi gi denne folkegruppen egne privilegier og fordeler som ingen andre har?

Nei, romfolket må innordne seg det norske samfunnet på lik linje med alle andre og hvis de ikke aksepterer dette får de dra hjem igjen.

Goto Top