Fornuftig å bygge veier i Tyskland, men ikke i Norge

Fornuftig å bygge veier i Tyskland, men ikke i Norge

Flere medier kunne i dag melde at norske oljepenger går til å bygge veier i Tyskland. Tyskland har totalt lånt 61 milliarder kroner til kun 1,8% i rente. Når vi vet at når man bygger norske veier har man en selvpålagt regel som sier at norske veiprosjekter må ha en rentebinding på hele 6,5%. Dette viser at systemet er håpløst da det vanskelig kan forklares at det er fornuftig at våre oljepenger går til å bygge veier i Tyskland til en meget lav rente samtidig som norske veier må finansieres ved lån alle andre steder enn av oljefondet og til en betydelig høyere rente.

Sunn fornuft tilsier selvfølgelig at vi i Norge kunne brukt noe av vår oljerikdom til å bygge veier som kunne ført til bedre rammevilkår for næringslivet og privatpersoner i tillegg til at nye og rette veier er langt mer miljøvennlig enn gamle, svingete og købelastede veier. Det er ikke sånn at hvis vi investerer i veier så blir verdiene borte for fremtidige generasjoner. For hvis vi bygger ut det norske veinettet vil fremtidige generasjoner og næringsliv overta en infrastruktur i god og effektiv stand og ikke som i dag når vedlikeholdsetterslepet bare øker.

Fremskrittspartiet har lenge stått alene i kampen for å styrke infrastrukturen i Norge gjennom å benytte noe av overskuddet på oljefondet, men får nå støtte fra flere av landets ledene økonomer og proffessorer. Det er et hån mot norske skattebetalere at vår felles oljerikdom i praksis skal gå til å subsidiere tyske veier, mens vi her hjemme må ta til takke med et av Europas dårligste veinett som vi i tillegg i stor grad må betale bompenger for å benytte. Dette blir ekstra ille all den tid vi vet at bilistene betaler inn over 64 mrd kroner årlig i bileralerte avgifter, mens kun ca. 17 mrd kr går tilbake til vei.

Goto Top