Forhatte skatter/avgifter

Forhatte skatter/avgifter

Norge har dessverre et alt for høyt skatte- og avgiftsnivå. Dette har medført at flere nøringer ikke klarer å overleve i Norge da de får langt dårlige konkurransevilkår enn sine konkurrenter i andre land. Vi vet også at ca. hver tredje nordmann lever av økonomiske ytelser fra skattebetalerne, som f.eks. trygd, sosialhjelp etc. Hadde Norge hatt et mer rettferdig skatte- og avgiftssystem, hadde langt flere hatt muligheten til å leve av sin egen inntekt og hadde dermed sluppet offentlige ytelser.

Til tross for at jeg ønsker lavere skatter og avgifter så ser jeg selvfølgelig at det offentlige trenger noen inntekter for å finansiere skole, helse, omsorg, politi, samferdsel osv. Dette tror det de fleste er helt enige i, men hvilke skatter/avgifter skal vi ha og på hvilket nivå?

Selv så mener jeg at en avgift kun skal gå til å dekke kostnaden tjenesten koster. Skal du f.eks. ha et nytt pass, så koster det 450,- kroner i dag. Prisen på pass burde vært det samme som kostnaden staten har på å få lagd passet, tidligere beregnet til rundt 200 kr. På lik linje burde dokumentavgiften vært på et nivå der staten fikk dekket sine kostnader ved omregistrering av hvem som eier eiendommen, altså rundt 200 kr.

Når det gjelder inntektsskatt så har vi et meget vanskelig skattesystem som få mennesker forstår fullt ut. Derfor burde vi gjort som Estland og innført et flatere skattesystem med et høyt bunnfradrag. La bunnfradraget være på f.eks. 100 000,- og alt over det skattet vi 30% av. Da ville de med svakest økonomi fått meget lav skatt, og du ville skattet mer jo høyere inntekt du hadde. Systemet hadde vært enkelt å administrere og vi kunne kuttet betydelig i byråkratiet vi har rundt dagens system. I Estland ser man at staten skatteinntekter har økt etter at de endret til et flatere skattesystem, noe jeg fort tror kan skje i Norge også da et flatere skattesystem stimulerer til økt innsats, mer stabilt etc.

Konklusjonen min er enkel, skatter og avgifter må betydelig ned i Norge. NA24 har laget en oversikt over de mest forhatte skatter og avgifter,  men jeg velger å lage min topp 3 liste:

  1. Arveavgift, noe jeg har skrevet om tidligere på bloggen og som jeg mener er statlig likplyndring
  2. Formueskatt, hvorfor skal vi skatte av penger som allerede er beskattet?
  3. Eiendomsskatt, usosialt og har meget uheldige konsekvenser

Hva er din topp 3 liste?

Goto Top