Foreslår å øke bompengesatsen til 100 kr

Foreslår å øke bompengesatsen til 100 kr

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen er glad i å uttale seg om innvandring og andre områder som kan faller inn under sosialantropologi. Sosialantropologi er et samfunnsvitenskapen som studerer sosiale og kulturelle sider ved det menneskelige samfunn. Media har nå valgt å la han uttale seg om trafikksituasjonen i byene selvom dette ikke er hans fagfelt. Hans løsning er å øke bompengesatsene i byen til kr. 100 for å få redusert trafikken. I samme intervju snakker han om viktigheten av å heve velstandsnivået til de med svak økonomi. Jeg er helt enig med han at vi må arbeide for å øke velstandsnivået til alle innbyggere, men veien for å få til dette er ikke å øke bompengesatsene til kr. 100,-. Hvem er det en bompengesats på kr. 100 går utover? Det går utover de med svak og middels økonomi som er avhengig av bilen for å få kjørt barna til barnehagen, for så å dra på jobb, før de skal hente barna igjen og kjøre de til fotballtrening, før de kjøper middag og drar hjem. Altså helt vanlige folk som er avhengig av bilen for å få gjort dagens gjøremål før de skal legge seg. For mange er det umulig å benytte kollektivtransport for å få til dette og det hjelper ikke at han foreslår å redusere kollektivprisene til kr. 5, da kollektivtransport ikke er praktisk mulig å benytte for mange i en hektisk hverdag.

Når han tar opp behovet for å øke velstandsnivået for de med svak økonomi så er dette viktig, men løsningen er ikke å påføre denne gruppen en betydelig ekstrautgift som gjør det vanskelig økonomisk for mange foreldrene å få kjørt barna til fritidsaktiviteter og andre gjøremål.

Forslag til Thomas Hylland Eriksen viser tydelig at han og mange andre såkalte professorer og forskere lever på en helt egen planet og det er på tide at også forskere og professorer bør kunne bruke sunn fornuft. Jeg tror Hylland Eriksen og hans kollegaer hadde hatt godt av å levd og arbeidet som folk flest en periode så de forstår hvordan verden virkelig er i stedet for å kun lese og filosofere om hvordan verden er.

Goto Top