Forby pelsdyroppdrett

Forby pelsdyroppdrett

Det har igjen kommet frem opplysninger om grov vannskjøtsel av dyr i pelsdyrnæringen. Opplysningene som nå kommer frem viser at en stor del av næringen bryr seg fint lite om dyrevelferd og at dyrene lider unødvendig. Veterinærforeningen ønsker at det skal bli innført en tilsynsordning, men lederen av veterinærforeningen sier at han personlig heller mot å forby pelsdyroppdrett.

Fremskrittspartiet har tatt til orde for å innføre et dyrepoliti i Norge så vi virkelig kan sikre dyrenes rettigheter, noe som virkelig er på tide. Men spørsmålet nå er om en ny tilsynsordning er nok for å sikre dyrene i pelsdyrnæringen sine rettigheter eller om næringen bæør forbys. Dette er en næring som i dag mottar betydelige subsidier av norske skattebetalere og det eksisterer i dag krav til hvordan dyrene skal behandles, men vi ser at disse kravene brytes til stadighet.

Tidligere ønsket jeg å fjerne alle subsidier til pelsdyrnæringen, men ville ikke forby næringen da jeg var redd for at et forbud ville økt næringen i andre land som ikke har de samme dyrevelferdskravene som vi har i Norge(men som blir brutt). Jeg har nå endret mening og går inn for et generelt forbud mot pelsdyroppdrett i Norge og samtidig et forbud mot import av ny oppdrettspels. Jeg er ikke en person som har noe problem med at mennesker benytter dyr til mat, klær og medisiner da det er en naturlig del av naturen. Men unødvendig død og lidelse hos dyr må unngås. I dag er vi ikke avhengig av oppdrettspels for å holde oss varme, det finnes fullgode erstatninger. Skal vi da tillate at dyr lider unødvendig?

 • Hege Johansen

  Gledelige ord, håper du får med deg flere fra FrP for innføring av forbud, både mot oppdrett og import. Det er rett og slett ufattelig at det fremdeles er tillatt i Norge, men så lenge Brekk/SP er i regjering kommer i alle fall ikke noe forbud. Det er også ufattelig egentlig at folk faktisk kjøper produktene på tross av alle avsløringer som er gjort de siste årene.

  mvh,
  Hege Johansen

 • Gjermund

  Kina er en viktig inntektskilde for oppdretterne. Protester på handelen ved å sende følgende mail, klipp og lim: «I hereby invite the Chinese chamber of Commerce to support the struggle against animal cruelty that is taking place in norwegian fur industry. Only by saying no to fur from irresponsible farmers can we send a strong signal that animal cruelty is not and will never be accepted by the people of modern nations. Thank you for your participation in this important matter of humanity and decency. Kind Regards.» Sendes til: CONSULAR@CHINESE-EMBASSY.NO

 • Bra! Vi trenger flere politikere som tør å ta et standpunkt i denne saken.

  Få denne saken på dagsorden og jeg skal love mange nye stemmer ved neste valg!

 • Godt å lese at du har skiftet mening og nå vil ha et forbud, det varmer et dyrevernerhjerte 🙂

  Men likevel må jeg kommentere: «Unødvendig død og lidelse» er et utrykk som ikke gir mening i mine ører. Selv lever jeg som vegetarianer og vet at kjøtt er like unødvendig som pels. Likevel er det færre som er villige til å ta tak i lidelsen dyrene i matindustrien opplever, selv om den er minst like ille som pelsdyrenes lidelser. Det er veldig lett å gjemme seg bak det argumentet at matdyrenes lidelse er «nødvendig» når det egentlig handler om at man ikke ønsker å gi fra seg sine behagelige matvaner.

  Så for å svare på spørsmålet ditt: Skal vi tillate at dyr lider unødvendig? Nei, det skal vi ikke, derfor bør vi også se lenger enn til pelsdyroppdrett samtidig som vi ser inn i oss selv. I bunn og grunn vet vi vel alle at ingen lidelse er nødvendig.

  En liten, men viktig, avsporing. Uansett: Gratulerer med et fornuftig standpunkt mot pelsdyroppdrett.

  Bente Isefjær.

 • Stikkedåsa

  Det er en sammenheng mellom fin pels og dyrets trivsel. Pelsdyr som blir forsvarlig skjøttet, er ikke utsatt for dyremishandling.

  Å ha et strengt tilsyn er jeg for. Hvorvidt en så lukrativ næring skal subsidieres stiller jeg meg tvilende til, men å forby pelsoppdrett fordi noen av oppdretterne vanskjøtter dyrene sine, blir feil. Det er synderne som skal tas, ikke de uskyldige.

  Disse dyrene er avlet frem for å kunne leve et liv i bur. slipper du dem ut i naturen, er det en mye verre lidelse for dyret, da det sakte bukker under, hovedsaklig grunnet sult, eller blir skadet av andre ville dyr.

 • Hvis dere er i mot pelsdyroppdrett, signer denne kampanjen! http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3062

 • not

  det e faen meg bare noe jævla tull

 • Chronii

  Bra å se at det fremdeles finnes bra mennesker i verden.

 • Vidar

  Håper selv det blir totalforbud mot pelsoppdrett i Norge.Jeg ser ikke helt poenget selv at folk skal tjene flust av meg penger for å selge pelsen til et stakkars dyr.
  Men det sier vel det meste om folk som betaler flere ti talls tusen kroner for en pelskåpe etc.Jeg har en vinterjakke som kostet 800,- den holder meg varm om vinteren.Skulle tro at folk kunne holde seg varme på andre måter enn å gå rundt med et flådd dyr rundt seg.
  Det at andre ikke finner det forkastelig og kvalmt synes jeg er litt merkelig.Vi lever ikke i steinalderen lenger og trenger ikke dyrepels for å holde oss varme.Noe pent er det heller ikke 😉

 • @ Stikkedåsa: Det er da ingen som har sagt noe om å slippe dyrene ut i naturen. Jeg går ut i fra at Erlend snakker om en naturlig avvikling av pelsdyroppdrett.
  Det er vel bare dyrevernsorganisasjoner som har så lite omløp i hodet at de syntes det å slippe alle ut i naturen er en god løsning for dyrene…

 • @ Stikkedåsa: Når sist ble pelsdyr sluppet fri av Dyrebeskyttelsen eller Nettverk For Dyrs Frihet? Selvfølgelig er det snakk om en naturlig avvikling.

  Problemet med pelsdyroppdrett (og alt av husdyrhold) er at det er mishandling selv om bøndene følger alle lover og forskrifter. Det er menneskers ignorante holdning til dyr som er problemet, og derav har vi også lover som tar mer hensyn til næring og økonomi enn til dyrenes grunnleggende behov: frihet og liv.

 • Torill

  Det gleder mitt hjerte at også noen i FrP vil forby denne forferdelige dyremishandlingen!
  Dyr som mink og rev skal ikke måtte leve hele livet i et knøttlite bur. Det ER dyrplageri hvordan man enn snur og vender på det!!!
  Håper dette blir forbudt! Jo før jo heller!

 • Sussi

  Hei,

  Flott at du vil avvikle dyreplageriet som pelsnæringen er!

  Visste du at Norge eksporterer ca 90 prosent av pelsene. Og norsk pelsbransje jobber derfor for å øke etterspørselen på eksportmarkedene, hovedsakelig Kina. Altså, Norge bygger opp pelsmarkedet i utlandet på grunn av vår produksjon. Hvis vi legger ned pelsnæringen slik du sier er det derfor også et bidrag til å redusere etterspørsel og tilbud på det internasjonale markedet.

 • Pingback: Besøk hos en bonde | Erlend Wiborg()

Goto Top