Forby ekteskap mellom fettere/kusiner

Forby ekteskap mellom fettere/kusiner

Jeg har lenge vært klar på at vi bør forby søskenbarnekteskap. Grunnen til dette er av hensyn til barna som har meget stor risiko for å bli født med misdannelser. Ifølge VGNett så går nå lege og forsker Ingvild Heier ut og krever et forbud mot søskenbarnekteskap. Bakgrunnen til at hun ønsker det er at norske leger daglig ser misdannelser og alvorlige sykdommer blandt nyfødte barn der foreldrene er søskenbarn. Jeg er helt enig med henne og det er på tide at vi setter barnas helse foran foreldrenes ønske om å gifte seg med sin fetter/kusine.

I det moderne norge er det primært blandt pakistanere ekteskap mellom søskenbarn forekommer. Dette er nok grunnen til at norske politikere har lukket øynene for denne problematikken da man ikke ønsker å «tråkke» våre nye landsmenn på tærne. Men dette er en håpløst naiv holdning som går utover uskyldige barn som har stor risiko for å bli født med alvorlig hjerneskade og andre sykdommer. Jeg kunne også ha skrevet en god del om andre utfordringer søskenbarnekteskap gir når det gjelder integrering, men det får jeg skrive mer om senere.

Forbyr vi derfor ekteskap mellom kusiner/fettere vil langt færre barn bli født med alvorlige misdannelser og sykdommer pluss at vi i tillegg bedrer integreringen.

Oppdatering:

En rapport viser til at risikobildet øker til følgende:

  • Risikoen for dødfødsel er 63 prosent høyere for barn av søskenbarn-par enn for barn av foreldre som ikke er i slekt.
  • Barn av søskenbarn-par har 2,4 ganger så stor sannsynlighet for å dø i sitt første leveår enn barn av ubeslektede par. Det vil si en økning i risiko på 143 prosent.
  • Risikoen for medfødte misdannelser hos barn av søskenbarn-par er fordoblet.
  • Barn av søskenbarn-par har i snitt 75 prosent høyere sannsynlighet for å dø tidlig, sammenliknet med barn av ubeslektede foreldre. Det vil si i hele perioden opp til voksen alder.
Goto Top