Forbud mot partytelt og flytebrygger

Forbud mot partytelt og flytebrygger

Moss Bystyre behandlet i går kommuneplanen for perioden 2011-2022. Dette er en overordnet plan som vil styre Moss i mange år fremover, men dessverre presterte partiene(unntatt FrP) å fatte et håpløst vedtak som jeg tror vil latterliggjøre Moss kommune. I Norge er det et generelt forbud mot å bygge et hus/hytte nærmere enn 100 meter fra vannkanten. Selv så synes jeg denne regelen er helt håpløs, da jeg mener at hvis en person eier en stor eiendom og man ønsker å bygge et hus f.eks. 50 meter fra vannet og at dette ikke skader andre så bør man selvfølgelig få lov til dette. Moss kommune nøyer seg ikke med å følge loven i dette tilfellet, man velger heller å ha en enda strengere praksis i Moss gjennom å fatte følgende vedtak:

Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven (jf. pbl §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4), også midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder flytebrygger, campingvogner, bobiler, partytelt, husbåter, bøyer og lignende. Forbudet gjelder ikke i områder avsatt til bebyggelse og anlegg med plankrav.

De andre partiene vil nå forby folk å f.eks. sette opp et partytelt en kveld på stranden, eller i sin egen hage hvis den er nærmere enn 100 meter fra vannet. Mange mennesker ønsker ofte å kunne sette opp et lite partytelt en lørdags kveld hvis de skal ha noen venner og familie på besøk, dette blir nå ulovlig i Moss kommune.

Moss er en by med mange strender som blir flittig brukt av innbyggerne om sommeren, men nå vil også kommunen forby at man f.eks. setter ut en flytebrygge som barna kan svømme til, stupe fra eller sole seg på. Dette vedtaket kvalifiserer etter min mening til førstepremien i politisk idioti og det er skuffende at kun FrP gikk imot dette håpløse vedtaket.

 

Goto Top