Forbud mot å bruke egne penger

Forbud mot å bruke egne penger

Jeg har flere ganger skrevet om politikere og byråkrater som oppfører seg som formyndere som vil styre våre liv i størst mulig grad. Problemet til formynderne er at de ikke forstår at fremtiden vedtas ikke, den skapes. I dagens lovverk har man lov til å ta inntektsskapende jobb fra man er 13 år, dog med noen begrensinger som reduseres når man blir 15, for så å bli helt borte når man blir 18 år.

Jeg synes det er bra at ungdom jobber litt ved siden av skolen sånn at de lærer seg til å måtte jobbe og tjene sine egne penger før man kan bruke penger. Men skal ungdom gidde å jobbe så avhenger det selvfølgelig av at de tjener noen kroner på jobben som de så kan bruke til å kunne kjøpe seg goder som pc, musikk etc. eller som de kan spare til bil, moped etc. Det bør ikke være noen begrensinger satt av politikere og byråkrater på hva ungdom velger å bruke sine egne penger på. I dagens lovverk er har heller ikke foreldrene lov til å bestemme bruken på penger som ungdom selv tjener ved lovlig arbeid.

VGNett kan nå melde at formynderne nå vil forby ungdom under 18 år å kjøpe seg et flakslodd eller kjøpe seg en lottokupong for sine egne opptjente penger. Dette er et håpløst formynderforslag av reguleringskåte politikere og byråkrater som ønsker å styre mer av våre liv, faktisk mer enn foreldrene selv har lov til å bestemme over sine egne barn.

Jeg synes at ungdom selv skal få disponere over sine egne opptjente penger uten av politikere og byråkrater skal legge begrensninger på hvilke varer/tjenester ungdom kjøper så lenge varen/tjenesten er lovlig.

Goto Top