Flytt mobberen

Flytt mobberen

I Norge er det mange barn og ungdommer som får ødelagt sin skolegang og barne/ungdomstid pga. mobbing. Som politiker blir jeg ofte kontaktet av fortvilte foreldre som opplever at deres barn gruer seg til å gå på skolen da de blir utsatt for grov mobbing uten at det blir satt en stopper for dette. Jeg hører om hjerteskjærende historier som virkelig inntrykk på meg. Senest var en mor som nå har vært i Moss Avis der hun forteller historien om hvordan hennes sønn i praksis blir nektet en ordentlig oppvekst og skolegang. Hverdagen deres er fylt av bekymringer, trusler og ren mobbing. Dette er etter min mening totalt uakseptabelt og jeg vil derfor sette inn langt sterkere tiltak.

Jeg tar derfor opp igjen et forslag jeg har fremmet flere ganger tidligere som handler om de mest alvorlige mobbetilfellene. Hvis andre tiltak for å stoppe mobbingen ikke har virket mener jeg at man må flytte mobberen til en annen skole. I dag er det mange mobbeofre som får sine ødelagt og etter en stund orker ikke foreldrene å se på dette mer og velger da å flytte barna sine til en annen skole. Jeg synes det er helt galt at det er offeret som må bytte skole for å få slutt på mobbingen, da det burde være en selvfølge at det er den som utøver mobbingen som må bytte skole. Dette er bare et av flere tiltak jeg nå tar opp igjen da jeg nekter å sitte stille og se på at den politikken som i dag føres ikke hjelper alle de uskyldige barna som får sin oppvekst ødelagt.

Den som utøver mobbingen skal selvfølgelig også hjelpes, men den hjelpen bør mobberen få på en annen skole hvis det er det eneste som skal til for å få stoppet mobbingen. Noen vil si at man bare flytter problemet til en annen skole, noe jeg er uenig i. For ved å flytte mobberne vil vi få splittet opp det som ofte er et mobbemiljø og ikke minst lærer mobberne at det får konsekvenser ved å skade uskyldige menneskers liv.

Goto Top