Fengselskantina er ingen restaurant

Fengselskantina er ingen restaurant

Terror siktede Mikael Davud er i følge VGNett fortsatt misfornøyd med maten han få gratis i norske fengsler og han har nå klaget saken til Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen(EMD). Han ønsker seg mat som er i tråd med muslimse krav, såkalt halalmat. I norge prøver fengselsvesenet å tilpasse maten for alle, enten det er av religiøse hensyn, allergi, vegetarianer osv. I fengslet der terrorsiktede Davud sitter lager de egen mat til han som er uten svinekjøtt og maten lages i tillegg i egne kasseroller. Allikevel er ikke Davud fornøyd, nå krever han at kyllingen han får skal komme fra et annet slakteri. Makan til frekkhet skal du lete lenge etter. Vi snakker tross alt her om en person som er tiltalt for en særdeles grov forbrytelse mot det norske folk og som nå i påvente av rettsak er fengslet og dermed spiser på skattebetalernes regning. I utgangspunktet mener jeg at man skal servere en type mat i fengslet uten å ta hensyn til forskjellige ønsker og krav. Vi kan aldri tillate at enkelte fanger krever at deres mat skal komme fra et spesielt slakteri, lages i et eget kjøkken osv. Jeg synes det er helt greit at fengslet prøver å være smidig og tilrettelegge for personer som av helsemessige årsaker trenger en spesiell diett. For resten av de innsatte bør regelen de fleste barn vokser opp med gjelde, du må spise maten du får servert, hvis ikke får du ikke noe annen mat.

Hvis det er så viktig for terrorsiktede Davud å få en egen type mat så burde han ha tenkt på det før han sannsynligvis begikk en meget grov forbrytelse mot det norske folk, for det er og skal være forskjell på en fengselskantine og en restaurant.

Goto Top