Farlig å utøve ytringsfrihet

Farlig å utøve ytringsfrihet

Det siste året har jeg skrevet mange bloggposter om ytringsfrihet og hvor viktig det er å stå opp for denne grunnleggende friheten som stadig er under press. I dagens Drammens Tidene kan vi lese om en eldre mann i rullestol som benyttet sin rett til å ytre seg gjennom å vise glede over at verdens mest ettersøkte terrorleder Osama bin-Laden er stoppet og drept. Han hadde festet flere flagg og plakater på sin rullestol da han ønsket å ytre sin glede på denne måten. Dette provoserte flere innvandrerungdom som i stedet for å benytte sin rett til å ytre seg heller valgte å gå til fysisk angrep på mannen i rullestolen som ikke kunne forsvare seg. De benyttet bla. en sykkellås som slagvåpen mot rullestolbilen og ødela noe på rullestolen som den eldre mannen er avhengig å ha for å kunne forflytte seg. Dette viser igjen at vi har personer i det norske samfunnet som ikke forstår eller ønsker å følge noen av de grunnleggende prinsippene vårt samfunn er bygget på.

Jeg er derfor glad for at vi har et politi som er satt til å håndheve norsk lov alle innbyggeres ukrenkelige rett til å ytre seg, selv om noen ikke liker ytringen man kommer med. Jeg blir derfor forferdet da jeg leser at politiet i dette tilfellet valgte å stoppe angrepet på den eldre og uskyldige mannen i rullestol ved å vise han bort fra området og sågar ta fra han et Israelsk flagg. De som utøvde vold mot mannen får slippe helt uten noen form for reaksjon til tross for at sunn fornuft og ikke minst norsk lov tilsier at politiet skulle beskyttet den eldre mannen og hans rett til å ytre seg og de burde heller pågrepet de av ungdommene som ved hjelp av vold ønsket å nekte mannen å ytre seg. Dette er dessverre bare et av mange eksempler på at politiet lar lovbryterne og motstanderne av ytringsfrihet få bruke vold for å nekte alle oss andre å komme med lovlige ytringer.

Goto Top