Fakta rundt innvandring

Fakta rundt innvandring

Moss kommune sliter som kjent betydelig med sin kommuneøkonomi pga sulteforing fra Regjeringen og ikke minst dårlig/manglende politisk styring lokalt i Moss. Kommunen er derfor i gang med en betydelig omstillingsprosess der man snur alle steiner og kutter på de fleste områdene. Men det er et område som de andre partiene i Moss har nektet å se på og det er innenfor mottak av flyktninger, asyl og integrering. Moss kommune er en av de kommunene i landet som har flest(topp 10) innvandrere. Dette har både positive og negative sider da kommunen har slitt med integreringen.

Moss Fremskrittsparti har siden 2001 jobbet for å få til en helhetlig integreringsplan i kommunen, men fortsatt så har vi ikke fått det på plass. Vi har etterlyst mer fakta på bordet før kommunen kan ta stilling til hvor mange innvandrere kommunen skal ta imot i årene fremover. Derfor fremmer jeg på mandag forslag om å få alle tall og fakta på bordet i forhold til hva det koster kommunen å ta imot så mange innvandrere. Dette er tall jeg mener vi som politikere må ha for å kunne fatte fornuftige avgjørelser i tiden fremover. Forslaget er nå omtalt i Moss Avis, men jeg ser at forslaget dessverre møter motstand fra andre partier som ønsker å hemmeligholde disse tallene.

Moss kommune fører i dag regnskap på hva barnehagebarn, skolebarn, sosialklienter, sykehjemsbeboere etc. koster, men når det kommer til innvandrere så skal tallet hemmeligholdes. Dette er uholdbart og jeg håper derfor forslaget til slutt får støtte. Forslaget vårt lyder som følger:

Kommunen skal føre et helhetlig regnskap som viser alle de økonomiske konsekvensene ved mottak av flyktninger. Kommunens utgifter i forbindelse med asylmottakene i byen skal også tas med. Regnskapet skal ta for seg inntekter og utgiftene over en 10 års periode etter at personen har flyttet til Moss. Alle inntekter og utgifter som lønn, tilskudd, skole, helse, NAV, familiegjenforening etc. skal føres. Dette for å ha et bedre beslutningsgrunnlag når Bystyret skal avgjøre antall kommunen skal ta imot.

Goto Top