Få betalt for å passe på sin egen kropp

Få betalt for å passe på sin egen kropp

Arbeiderpartiet i Bergen foreslår nå at alle gutter som tester seg for klamydia skal få 100 kr av skattebetalerne. Begrunnelsen for dette er at de ønsker at langt flere skal sjekke seg for klamydia og andre kjønnsykdommer og for å stimulere til dette skal man altså få betalt. Dette er etter min mening et håpløst forslag som bare vil bidra til å redusere det individuelle ansvaret for egen kropp og liv. Jeg er helt enig at det hadde vært bra om man fikk avdekket klamydia og andre kjønnsykdommer raskest mulig for å få de kurert raskest mulig og ikke minst begrense spredningen, men APs forslag vil bare gjøre vondt værre.

Dessverre så har vi Norge delvis fått en mentalitet der det personlige ansvaret for eget liv har blitt redusert og vi har bygget opp en mentalitet som går ut på at staten ordner opp for deg så du trenger ikke alltid ta dine forhåndsregler som kan begrense evt. skade. Jeg er redd for at hvis vi plutselig skal begynne å betale folk for å teste seg for enkelte sykdommer så sier vi samtidig at det er viktigere at folk f.eks. tester seg for klamydia enn for andre farlige sykdommer som diabetes.

Vi må kunne forvente at voksne mennesker tar ansvar for sin eget kropp og det å teste seg for en kjønnsykdom bør være noe folk selv må ta ansvar for uten at mine skattepenger skal gå til å betale folk for å teste seg. Jeg håper derfor at forslaget til AP blir stemt ned av de andre partiene og at vi heller styrker det individuelle ansvaret hver enkelt innbygger har for å ta vare på sin egen kropp og helse.

Goto Top