Følg Bystyret live

Følg Bystyret live

I dag er det Bystyremøte i Moss og du kan som vanlig følge Bystyret live her på bloggen fra kl. 1400. Kom gjerne med spørsmål, kommentarer og innspill underveis så skal jeg prøve å få svart så godt jeg kan. Sakslisten ser dere under videoen.

Hele sakslisten til dagens møte ser dere her.

JournalpostID Saksnr Tittel
11/16487 026/11 Godkjenning av møtebok Sak, Dok.
11/16486 027/11 Meldinger Sak, Dok.
11/15295 MOVAR IKS – Protokoll fra styrets møte nr. 2/2011
11/16262 Protokoll fra styremøte – Krisesenteret i Moss IKS
11/16264 Østfoldbanen – bygging av tunell gjennom Moss
11/17070 MOVAR IKS – Protokoll fra styremøte nr. 3/2011
11/17217 Moss kommunale pensjonskasse – oversender årsrapport for 2010
10/48662 Oversender protokoller fra møter høsten 2010
10/47263 Møteprotokoll – kontrollutvalget Moss
10/46321 Rådsmøte i Osloregionen 2010 – protokoll
10/46431 Rådsmøte i Osloregionen 2010 – protokoll
11/16086 Innkalling til Generalforsamling Masvo a.s 2010
11/17601 MOVAR IKS – Representantskapsmøte 12. mai
11/20219 Årsrapport fra Østfold Kompetanseoffensiv 2010
11/20418 Rådsmøte i Osloregionen 31. mai 2011, innkalling
11/21359 028/11 Revisjonsrapport – avslutning av byggeprosjekt Fontenen skole
11/15185 029/11 Byggeregnskap Kleberget hybelhus
11/19468 030/11 Kongens gate 34 Byggeregnskap .
11/14023 031/11 Byggeregnskap Riggtomt (objekt 6441)
11/19198 032/11 Økt lånebehov for oppkjøp av leiligheter
11/17678 033/11 Nordre del av Skarmyra – parkeringsregulering.
11/15892 034/11 Reguleringsplan for Del av Vanem (Vanem Næringsområde) (Industriområde)
11/18817 035/11 Finansreglement – rapportering pr 31.12.10
11/18212 036/11 Ishall i Moss AS: søknad om økt kommunalt tilskudd til drift av ishallen
11/21241 037/11 Moss Drift og Anlegg KF – Merkostnad vintervedlikehold 2010
11/21274 038/11 Årsrapport og årsregnskap 2010 for Moss Drift og Anlegg KF
11/19021 039/11 MKEiendom – Årsberetning for for 2010
11/21248 040/11 Moss Havn KF – Årsrapport og regnskap 2010
11/17317 041/11 Moss kommune – årsregnskap og årsberetning 2010
11/16488 042/11 Interpellasjoner
11/12368 043/11 Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleberget – Såstad – planprogram

Goto Top