Er kvinner svake?

Er kvinner svake?

Likestilling er et stort og kompleks tema der mange er uenig i hva som er likestilling. For noen er likestilling at 50% av alle ansatte i samtlige stillinger skal være menn/kvinner. For meg er likestilling når alle menn og kvinner har en reell mulighet til å bli bedømt ut fra deres kunnskaper og erfaring, ikke etter samfunnets forventinger. Utfordringen i dagens samfunn er at kvinner fortsatt blir stakkarsliggjort gjennom diverse såkalte støttetiltak som f.eks. kvotering.

Det er mange grunner til at kvotering er grunnleggende galt og ikke minst skader kvotering kampen for likestilling. Det prinsipielle med at en person skal få en jobb på bakgrunn av kjønn og ikke kunnskap og erfaring blir galt. Hvor artig er det for en kvinne å få en jobb når hun muligens fikk jobben på bekostning av en annen som var bedre kvalifisert? I forhold til likestillingsspørsmålet er også kvotering meget skadelig da samfunnet viderefører tesen om at kvinner er svake individer som ikke klarer seg selv og dermed trenger hjelp fra det offentlige.

Jeg tror heldigvis at få mennesker i dagens Norge vil hevde at kvinner er det svake kjønn, men indirekte gjør veldig mange mennesker det. Når det er katastrofer rundt om i verden hører vi ofte nyhetsankrene si: «Kvinner og barn lider», hva med mennene da? Abid Raja jobber nå for å få samlet inn penger til flomkatastrofen i Pakistan og han hevder at «fattige, kvinner og barn lider og trenger hjelp», det gjør de, men hva med mennene? Hvorfor skal kvinner settes i bås med barn og fattige? Det er flere såkalte feminister som også bruker utrykket «kvinner og barn» deriblant Kristin Halvorsen, og Ingrid Fiskaa.

Utrykk som «kvinner og barn» er nok ofte ubevist, men bygger på en forestilling om at kvinner er svake individer som må beskyttes på lik linje med barn. Dette er jeg sterkt utenig i, kvinner er enkeltindivider på lik linje med menn og reell likestilling får vi først når vi slutter å stakkarsliggjøre kvinner.

Goto Top