En moderne by

En moderne by

En moderne by

Moss har en fantastisk beliggenhet med nærhet til sjøen, en fantastisk innsjø, strender, kort vei til Oslo, E6 og flyplass. Det er da viktig at vi videreutvikler denne fine byen til det beste for byens innbyggere og næringsliv. Moss var tidligere en tradisjonell industriby med store hjørnestensbedrifter med Peterson i spissen. Dette er en historie vi skal ta med oss med stolthet, men vi må samtidig se fremover. Tiden der man har tungindustri, støyfulle og plasskrevende industri/næring midt i sentrum av byen tilhører fortiden. Vi skal fortsatt legge til rette for bedrifter som dette, men for fremtiden bør dette plasseres på utsiden av byene der de har vekstpotensiale arealmessig og at man redusere ulempene for resten av befolkningen.

Dette har man begynt å gjøre rundt omkring i verden, men også i Norge. Byer som Drammen, Oslo, Stavanger osv. har valgt å flytte havnene ut fra sentrum for å åpne opp byene for innbyggere, næringsliv og rekreasjonsarealer.

Moss er som kjent landets nest minste by i areal og har allerede en av landets største containerhavner plassert midt i sentrum. Dette bidrar til betydelig trafikk til og fra havnen, legger beslag på betydelige arealer og lukker en viktig del av byen. Denne containerhavnen ønsker nå noen partier å utvide betydelig med irreversible inngrep. De vil også legge til rette for enda mer fergetrafikk mellom Moss og Horten til tross for problemene det skaper for byen. Hvis man nå fyller ut enorme mengder sten i tillegg til å bygge ned vesentlig mer landormåder vil dette i stor grad være irreversibelt. Det betyr at innbyggerne i Moss vil ha en containerhavn som er betydelig større enn dagens containerhavn for mer eller mindre all fremtid.

Moss Fremskrittsparti er imot enhver utvidelse av containerhavnen i Moss da vi ønsker en helt annen byutvikling. I stedet for å legge til rette for enda containere, lastebiler og båndlegging av fantastiske arealer ønsker vi å åpne opp byen for innbyggerne gjennom å legge til rette for boliger, næring og fine rekreasjonsområder. Det betyr ikke at vi er imot havn eller transport via sjøveien, men vi mener at dette ikke bør lokaliseres midt i indrefilen i en liten by, men heller på utsiden av byene.

Et annet, men også viktig moment i denne saken er om Moss kommune har økonomi og kompetanse til å drive et sånt prosjekt. I henhold til loven har ikke Moss kommune lov til å ta ut utbytte fra Moss havn hvis det går med overskudd, men man er pliktig til å dekke underskudd. Det legges opp til at man sammen med ROM Eiendom skal utvikle dette området. Moss FrP er skeptiske til at lokalpolitikerne i Moss skal spekulere skattebetalernes penger ved å drive business. Vi har mange eksempler på at når lokalpolitikere leker næringsdrivende så går det meget galt noe bla. Terraskandalen, men også Vestby kommune sitt næringsselskap er eksempler på hvor galt det kan gå. Planene for Moss havn, samarbeidet med ROM Eiendom osv. vil gjøre at vi snakker om investeringer på opp mot 1 milliard kroner. Denne risikoen ønsker ikke Moss FrP å ta på vegne av byens skattebetalere.

Moss FrP mener at kommunen bør fokusere på å yte gode tjenester til innbyggerne innen skole, helse, omsorg og andre viktige tjenester så får næringsaktører ta seg av å drive næring. Kommunen bør bidra til å være en positiv aktør som bidrar til rask og smidig regulering av nye boliger, næring og rekreasjonsarealer. Dette vil bidra til at vi får benyttet den fantastiske beliggenheten Moss har og vi får en fremtidsrettet by som forstår at tiden for tungindustri, enorme containerhavner osv. midt i sentrum av en liten by er fortidens politikk. Moss FrP registrerer også den store folkelige motstanden dette har medført og vi mener det er viktig at alle lokalpolitikere ikke glemmer at vi er der for innbyggerne og skal lytte til de. Det er ikke sånn at folkeoponionen har misforstått som enkelte politikere hevder, det handler om at innbyggerne i Moss har et brennende ønske om å slippe å se at et av de fineste områdene i Moss vil bli gjerdet inne og ha container på container stablet oppå hverandre. Innbyggerne og FrP ønsker at skal kunne se den vakre sjøen, bruke strendene, ha butikker, kafeer, boliger, grøntarealer ned mot sjøsiden.

(Dette er en kronikk skrevet av Stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Ulf Leirstein)

Goto Top