En øks er ikke et truende redskap

En øks er ikke et truende redskap

Rettsaken mot Mohammed Geele som brøt seg inn hos tegneren Kurt Westegaard er nå igang. Mohammed brøt seg som kjent inn i huset til Westegaard med en øks mens Kurs Westegaard og han lille barnebarn var hjemme. Heldigvis klarte Kurs Westegaard å få låst seg inne i et sikkert rom og fikk varslet politiet. Mohammed hevder han kun ønsket å skremme Westegaard litt og han sier «-Jeg oppfatter ikke en øks som et truende redskap». Han har helt rett i at en øks ikke er et truende redskap hvis man bruker deg til å hogge ved, men når en fremmed person bryter seg inn i et hus og løper rundt med en øks som han hamrer løs mot døren der en drapstruet tegner har gjemt seg så sier det seg selv at det er truende.

Westegaards forbrytelse er ifølge Geele at han har tegnet noen karikaturtegninger han føler seg støtt av. Angrepet på Westegaard er derfor et stygt angrep på ytringsfriheten og dermed et angrep på oss alle. Tidligere har jeg skrevet flere bloggposter om hvor viktig ytringsfriheten er og vi må aldri la oss skremme til taushet. Ytringsfrihet handler ikke om å beskytte ytringer som alle liker, det handler om å beskytte ytringer vi ikke nødvendigvis liker. Flere muslimer har reagert kraftig på karikaturtegningene til bla. Westegaard noe de selvfølgelig er i sin fulle rett til. Om noen gjør narr av ting som de oppfatter som hellige er det naturlig at de blir støtt. Selv kan jeg også bli støtt av alle de gangene jeg har sett karikaturtegninger og andre som gjør narr av Jesus, men selvfølgelig skal folk få lov til å si, tegne og skrive sin mening selv om deres ytring muligens støter noen. Samfunnet vårt kan bli veldig farlig hvis vi skal forby ytringer, for hvem skal avgjøre hva som er en akseptabel ytring? Skal Regjeringen få bestemme dette? Skal det være lov å kritisere Regjeringen? Statskirken? Frikirkelige miljøer? Kongen? Islam?

Ytringsfriheten er en av de viktigste verdiene vi har i vesten og det er en verdi som våre forfedre og mødre har kjempet for gjennom mange tusen år og vi må være kompromissløse i denne debatten. Avslutningsvis vil jeg dra frem følgende kommentar fra Mohammed Geele der han forklarer hvorfor han angrep Westegaard med en øks: «-Jeg ble sur over at at han ikke respekterte mennesker». Jeg lurer da på hvem er det som ikke respekterer hvem i denne saken?

Goto Top