Elendig journalistikk

Elendig journalistikk

VG har et oppslag i dag om at AP, Høyre, og SP ønsker å øke egenandelene på helseutgifter. Fremskrittspartiet er som kjent imot dette da man mener at det ikke skal være lommeboken som avgjør om man skal få behandling. En økning av egenandelene vil også kunne gjøre at folk utsetter å dra til legen ved mistanke om sykdom, noe som gjør at behandlingen starter for sent og utgiftene blir dermed høyere for ikke å snakke om de menneskelige lidelsene.

VG velger å droppe argumentasjonen til Fremskrittspartiet og skriver heller: «Fremskrittspartiet ønsker på sin side ikke å gjøre seg upopulære ved å foreta grep som alle de andre partiene mener er nødvendig.»

Er dette journalistikk av VG eller er det politisk argumentasjon de bedriver?

Goto Top