Eldreomsorg i Moss

Eldreomsorg i Moss

Artikkelforfatter: Anne Bramo, bystyremedlem Moss FrP

De aller fleste mennesker ønsker å bo i sine hjem så lenge de kan i livet. Det vil FrP støtte opp om ved å styrke hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenesten. Vi vil også stimulere frivilligheten i Moss slik at frivillige kan være en samarbeidspartner for de som bor hjemme og trenger å få hjelp til småting og hygge i hverdagen. Snømåking, handling og trygghetsalarmer er også viktige tjenester hvis vi skal tenke at mennesker skal kunne bo i hjemmene sine når de blir hjelpetrengende.

Vi ønsker at eldre som har tatt valg hele livet også skal få velge hvem de vil pleies hos. Vi vil derfor stimulere flere omsorgsfirmaer til å satse i Moss og levere tjenester. Disse tjenestene skal kommunen betale for på linje med de kommunale tjenestene. Kommunen skal også føre tilsyn og kontroll både med arbeidsmiljøet og pleien, på linje med tilsynet i kommunale virksomheter.

Hvis man som eldre skulle bli senil dement og ikke klare seg hjemme lenger, eller få sykdommer som gjør at man trenger mye medisinsk kompetanse og sykepleie, så vil FrP sørge for at vi har nok bofelleskaps- og sykehjemsplasser til de som ønsker det.

Inne i institusjonene våre så ønsker FrP at det er de som bor der, som skal få bestemme rytmen for sine liv. Vi ønsker at alle skal få bestemme når de vil stå opp, legge seg, spise, dusje osv. Det vil vi gjøre ved å innføre den såkalte Lotte-modellen som handler om at de som jobber i institusjonen gjør det på enkeltmenneskenes premisser. FrP ønsker også at det skal være liv i livene, derfor vil vi legge til rette for samarbeid med nærmiljøene, kultur og organisasjonslivet i Moss for å skape liv i avdelingene.

Goto Top