Eiendomsskatt på ubebygd tomt

Eiendomsskatt på ubebygd tomt

I gårsdagens Bystyremøte skulle vi behandle en sak der AP ønsket å innføre eiendomsskatt på ubebygde tomter. Iveren etter å skattlegge folk er dessverre alltid stor hos politikerne og da formannskapet behandlet saken gikk kun FrP og Høyre imot forslaget om å skattlegge tomter som ikke er bebygget. Da Bystyret behandlet saken argumenterte FrP og Høyre kraftig imot forslaget da vi mener det blir prinsippielt galt å skattlegge en tomt som er ubebygd. Hvis man innfører denne skattleggingen vil en person som får nei på sin byggesøknad fra kommunen risikere å sitte med en tomt man må betale eiendomsskatt for uten at man kan få gjort noe med tomten. Kommunen velger også å gjøre om flere tomter som er eid av private til vernede tomter og gjør det dermed umulig for en tomteeier å gjøre noe med tomten sin, men allikevel ønsket AP å skattlegge disse personene.

Da Bystyret i går behandlet saken gikk plutselig Arbeiderpartiet sin dyktige varamedlem Fred Iversen på talerstolen og fremførte mange gode argumenter imot denne skattleggingen og da måtte plutselig Arbeiderpartiet ha gruppemøte. De prøvde seg da med et forslag som jeg mente var i strid med loven og enden på visa var at Arbeiderpartiets Ordførerkandidat Tomas Colin Archer gikk på talerstolen og sa at nå var det blitt så mye rot og surr, så nå stemmer Arbeiderpartiet på FrP og Høyre sitt forslag. Dermed fikk vi heldigvis stoppet et lite gjennomtenkt og usosialt forslag fra skattekåte politikere i AP.

Goto Top