Egne sykehjem for minoriteter

Egne sykehjem for minoriteter

Siv Jensen fikk som kjent mye kjeft da hun i februar 2009 advarte mot snikislamiseringen av Norge. Hun viste da til den svenske byen Malmö der svensk lov flere steder er satt til side, og sharialov i praksis blir benyttet. Dere kan se et nyhetsinnslag fra Malmö her:

 

Det Siv Jensen advarte mot, var at vi kan få lignende tilstander i Norge, sakte med sikkert. Vi ser stadig at flere innvandrerorganisasjoner og grupperinger krever egne særordninger. Det gjelder alt fra egen mat i fengslet, kvoteres inn i forskjellige jobber til egne politiuniformer. Det siste forslaget er egne sykehjem for etniske minoriteter. Dette er forslag som det er meget viktig at vi alle sier et klart og tydelig nei til. Hvis man frivillig velger å bosette seg i Norge så kan man ikke komme og kreve egne særordninger. Våre nye landsmenn skal ha samme rettigheter og plikter som alle oss andre. Hvis man synes det er forferdelig med norske sykehjem med kvinnelige pleiere og vanlig norsk mat så får man vurdere om Norge er riktig land å bosette seg i.

Som jeg tidligere har skrevet om er eldreomsorgen i Norge preget av store mangler og utfordringer. I stede for å lage egne sykehjem basert på religion og etnisitet så burde man satse på gode sykehjem for alle som har behov for det. Hvis vi gir etter for flere av disse kravene så lurer jeg på hva som blir det neste? Vi vet at flere innvandrerorgansiasjoner allerede krever gratis barnehageplasser for minoriteter, mens etnisk norske skal måtte betale for sin barnehageplass. Skal vi ha egne separate barnehager, skoler, sykehus, busser, sykehjem for minoritetene? Det er ikke et samfunn jeg ønsker. Skal vi få til god integrering kan vi ikke godta egne særordninger basert på religion og etnisitet.

Ser at Torbjørn Røe Isaksen også har skrevet om samme tema, anbefaller dere å lese det.

Goto Top